Kort om arbeidsgiver
Ravneberghaugen søker etter en engasjert, initiativrik og faglig dyktig lege/ legespesialist til et 40 % vikariat.  Søker må fortrinnsvis ha en relevant spesialistkompetanse og med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet eller med aktuelle diagnosegrupper.
God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for tverrfaglig samarbeid og fagutvikling vektlegges som viktige egenskaper for søkere til stillingen.
 
Arbeidet vil bestå i klinisk oppfølging av pasienter og pasientveiledning i tillegg til medisinskfaglig veiledning og samarbeid innad i det tverrfaglige teamet. Stillingen innbefatter også et medisinskfaglig ansvar i virksomheten, men uten vakt i helger eller på kveld.
Vi har et kompetent fagteam bestående av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Ravneberghaugen, Senter for mestring og rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Ranveig Klingsheim
Tittel: Daglig leder
Telefon: 95846365
E-post: ranveig@ravneberghaugen.no
Søknad
Søknad merkes: Legestilling
Send søknad på mail
Arbeidssted
Ravneberghaugen
Nordstølen 55
5217 HAGAVIK
Søk på stillingen