Kort om arbeidsgiver
Innan nevrologi har vi 7 overlegestillingar og 8 stillingar for LIS. Nevrologi er organisert som ein eigen seksjon i Medisinsk klinikk. Seksjonen har poliklinikk (generell og spesialpoliklinikk for MS, epilepsi, parkinson, hjerneslag, ALS/Huntington/nevro-onkologi, botox), nevrofysiologisk laboratorium og ein sengepost med 9 senger til generell nevrologi og 6 til slagpasientar.

Seksjonen har ledig vikariat for 6 måneder med oppstart 01.09.2020. Mulighet for forlenging.
Stillinga som LIS i nevrologi er knytt til Haugesund sjukehus. Kandidatar som snart er ferdig med turnustjeneste er velkomne til å søka.

Arbeidsoppgåver

 • LIS jobbar både på sengepost og på poliklinikk.
 • Det er for tida 8-delt tilstedevakt i seksjonen.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis fullført turnustjeneste
 • Det er eit krav at søkjaren er god i norsk skriftleg og munnleg
 • Det er ein fordel om søkjaren har arbeidd på nevrologisk avdeling på sjukehus
 • Kandidatar som snart er ferdig med turnus er oppmoda om å søkje

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein entusiastisk lege som ønskjer å bli nevrolog
 • Gode sosiale eigenskaper er viktig
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du er punktleg og påliteleg

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Årleg 10 dagar fri med lønn til kurs evt. kongress og NOK 10.000 til fordjuping
 • Det er avsett tid i arbeidsplanen til fordjuping 1 dag anna kvar veke
 • Sjukehuset kan hjelpe til med å skaffe personalbustad og barnehageplass
 • Aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein viktig og interessant jobb i norsk helsevesen
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Kirsten Solstrand
Tittel: Funksjonsleder pleie
Telefon: 52732596
E-post: kirsten.solstrand@helse-fonna.no
Navn: Ineke Hogenesch
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 52732590
E-post: ineke.hogenesch@helse-fonna.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi/slag seksjon, Helse Fonna HF
Haugesund Sykehus
5504 haugesund
Søk på stillingen