Kort om arbeidsgiver
Det utlyses nå 4 fastlegehjemler, 2 av legene går av med pensjon, en lege har byttet til legetjenester ved SMS og en praksis ønsker å utvide.
Se hver enkelt utlysningstekst nedenfor.
For stillingene generelt gjelder:
 • Inngåelse i legesenterets internavtale
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke
 • Deltakelse i kommunal legevakt
Kvalifikasjoner:
 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Svært gode norsk-kunnskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi søker lege som i tillegg til ovenstående kvalifikasjoner, har:
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Interesse og evne for drift av privat legesenter
Kun søkere med gjennomført LIS1 ved oppstartstidspunkt, og med referanser blir vurdert.
 
Søknadsfrist 15.08.20 
For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen for øvrig, kontakt kommuneoverlege kliniske legetjenester: Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
 
Fastlegehjemmel ved 3-legesenteret Sandefjord legesenter 
Ledig fra 01.01.21
Kontaktpersoner: Kåre Kvestad, tlf. 996 03 695, Terje Bøe (hjemmelsinnehaver)tlf. 906 43 437
Hjemmelen er lokalisert til Sandefjord legesenter, Halvdan Svartes gate 12, 3208 Sandefjord.
Sandefjord legesenter er et veldrevet legesenter med stabil bemanning gjennom mange år. Du vil komme inn i et svært harmonisk og trivelig arbeidsmiljø med gode kolleger og legesekretærer.
Senteret er organisert som et sameie og kontoret har lave leieutgifter. Effektivt tilrettelagte lokaler, gode parkeringsforhold og egen parkering for leger/ansatte. Kort vei til buss og jernbane.
Praksisen er velutstyrt i tråd med dagens standard og anvender System X-journalsystem med Pasientsky.
 
Fastlegehjemmel ved 3- legesenteret Landstad legesenter
Ledig etter 1. september 2020.
Kontaktperson: Åge Petter Berntsen tlf 901 20 285
Hjemmelen er lokalisert til Landstad legesenter. Landstadsgate 27, 3210 Sandefjord.
Legesenteret ligger sentralt med leieareal på 160 kvm og gode parkeringsmuligheter.
Hjemmelen har 600 listepasienter, men listetaket er nå øket til 800 da Sandefjord har netto tilflytting.
Landstad legesenter har i tillegg en spesialist i generell kirurgi tilknyttet legesenteret 2-3 dager per uke frem til 2022.
Landstad legesenter er en veldrevet 3- legepraksis organisert i et felles driftsselskap; Landstad legesenter AS.
Legesenteret har en universell utforming. Infodoc Plenario journalsystem og integrasjon med Helsenorge.no.
Praksisen har moderne utstyr for drift av allmennlegevirksomhet, og det er 2,3 årsverk ansatte dyktige, stabile og godkjente helsesekretærer.
Arbeidsoppgavene i selskapet deles mellom kollegaene. Selskapet skal økonomisk "gå i null".Legene står selv fritt i valg av egen driftsform.
 
Fastlegehjemmel ved 4- legesenteret Legene Syd i Sandefjord Helsepark
Ledig høst 2020.
Kontaktperson: Christina von dem Borne, tlf 917 42 119
Hjemmelen er lokalisert til Legene Syd, Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 3208 Sandefjord
Legepraksisen Legene Syd er en veletablert 4- legers praksis med svært sentral beliggenhet i Sandefjord med kort avstand til jernbane- og busstasjon. Gode parkeringsmuligheter.
Lokalisert i godt tilrettelagte, lyse lokaler og ligger ved siden av et annet legekontor som vi deler venterommet og laboratoriet med.   
Praksisen er fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t- RR- apparat, UL etc. CGM datasystem og nylig fornyet hardware. Vi har et felles driftsselskap og deler arbeidsoppgavene i selskapet mellom oss. Legene står selv fritt i forhold til valg av egen driftsform.
Det er godt samarbeid mellom legene og med andre aktører i Sandefjord Helsepark, bla ortoped, gynekolog, ØNH, naprapat. Velfungerende, stabile og godkjente helsesekretærer. Vi har hyggelige felleslunsjer og et livlig medisinsk miljø med regelmessige foredrag.
Praksisen har pt. listetak på 1150 pasienter.

Fastlegehjemmel hos Legene Nord i Sandefjord Helsepark  
Ledig etter avtale
Kontaktperson: Hans Jacob Gravdal, tlf 33 44 82 14
Ledig ny hjemmel ved Legene Nord i Sandefjord Helsepark, sentralt i byen. Se www.sandefjordhelsepark.no  Vi planlegger en supplering av gruppen med en eller to nye kolleger. Vi ønsker oss dyktige og engasjerte kollegaer til vår flotte arbeidsplass.
Vi kan tilby:  
 • Faglig samarbeid og støtte fra erfarne kollegaer 
 • Tilrettelagt for permisjon til faglig fordypning / forskning/ sykehusår hvis ønskelig
 • Gode økonomiske inntjeningsmuligheter fra dag 1.
 • Lave månedlige kostander
 • Moderne flotte lokaler
 • Sosialt godt arbeidsmiljø
 • Sammenhengende ferie
 • Etablert og veldrevet praksis med alt av nødvendig og mye ekstra utstyr
 • Vi har etablert daglig leder som står for arbeidsplan og generell drift/ organisering.
Legene Nord er i dag en legegruppe med 4 fastleger og 1 gynekolog. Vi er organisert med selvstendige praksiser. 3,8 årsverk helsesekretærer som er særdeles dyktige og stabile. Alt utstyr for moderne allmennpraksis. Flotte moderne lokaler.
Godt etablert praksis i Sandefjord Helsepark med stort tverrfaglig miljø, nyetablert treningsklinikk, apotek og flere servicefunksjoner. Lokalisert sentralt og lett tilgjengelig i et moderne bygg fra 2011.
Helseparken har et rikt indre liv, med jevnlige faglunsjer, interne og åpne fagdager, og mye sosial aktivitet.
 Vi gir rom for permisjon til forskning, faglig fordypning og andre sideprosjekter dersom dette er ønskelig. Samtidig kan man drive helt vanlig fastlegepraksis dersom man foretrekker dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kliniske legetjenester
Arbeidssted
Sandefjord sentrum
Skiringssalveien 26
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen