Kort om arbeidsgiver
Hjemmel ved Bryggen medisinske senter  har tiltredelse 01.11.20,  og en listestørrelsen på 900 pasienter. 

Hjemlene med Sentrum legesenter har tiltredelse snarlig, eller etter avtale, og har en istestørrelsen på  hhv. 1000  og 600 pasienter.

Felles for hjemlene er: 

Ved overtakelse av hjemmel gis det etableringstilskudd på 250 000.-
Vikariat på minimum 6 mnd kan inngås dersom hjemmel ikke besettes fast.

Kommunale legeoppgaver
For tiden er stillingen ikke tillagt offentlig legearbeid, men det vil kunne bli stilt krav om inntil 7,5 timers offentlig legearbeid per uke. Da behovet for kommunale legeoppgaver endres over tid, stilles det krav om fleksibilitet ut fra kommunens skiftende behov. Det stilles krav om deltakelse i det interkommunale legevaktsamarbeidet som dekker kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. I forbindelse med pandemien er det opprettet en luftveislegevakt og en ordinær legevakt. Disse er  pr. tiden lokalisert ved Frei administrasjonsbygg.  I normaldrift er legevakt lokalisert ved Kristiansund sykehus. Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av driftsavtale til lege som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale legetjenesten i Kristiansund kommune med fokus på høy kvalitet i pasientbehandling.

Kvalifikasjonskrav
Det søkes etter lege med norsk autorisasjon som har interesse for allmennmedisin. Det legges særlig vekt på følgende egenskaper/ferdigheter:
• Godt utviklede samarbeidsevner.
• Gode kommunikasjonsferdigheter.
• Fleksibilitet og arbeidskapasitet.
• Personlige egnethet.
• God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen.
Øvrige vilkår

For den del av den kommunale bistillingen skjer ansettelse etter kommunalt avtaleverk og på vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av kommunalt tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Kreyberg Grødal
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 71575430
E-post: Astrid.Grodal@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bryggen medisinske senter /Sentrum legesenter
Astrupsgate 9 / Konsul Knudtzons gate 8
6509 KRISTIANSUND N
Søk på stillingen