Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat fastlegestilling (fastlønn) ved Malm legekontor, Steinkjer kommune – tiltredelse snarest.
 
Det er ledig vikariat i en fastlegestilling med fastlønn i 100 % ved Malm legekontor, foreløpig i 3 måneder, men med en mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Malm legekontor i Steinkjer kommune. Dette er en veldrevet og velutstyrt legepraksis med to andre hyggelige kollegaer, hvor begge er spesialister i allmennmedisin. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt system x journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.malmlegekontor.no
 
Hjemmelen har en listestørrelse 700 pasienter og et listetak på 700 pasienter. I denne stillingen ligger også tilsynslegejobb ved Malm sykehjem på 25 % (28 sykehjemspasienter). Stillingen innbefatter også legevakter ved Steinkjer interkommunale legevakt. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger  
Tilsettelsen i vikariatet i fastlegestillingen vil skje på kommunale vilkår.
 
Spørsmål vedrørende praksisen kan rettes til Carl Sæther, mailadresse: carl.andrew.saether@steinkjer.kommune.no og mobil nr. 91646251 eller Håvard Skjellegrind, mailadresse: Havard.K.Skjellegrind@steinkjer.kommune.no og mobil nr. 99694786.
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen eller ansettelse, rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Søknad rettes til Steinkjer kommune ved Karin Grøttum, Steinkjer interkommunale legevakt, Ølvegata 2, 7715 Steinkjer eller karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no.
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 17. juli 2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Arbeidssted
Malm legekontor
Sandbakken
7790 MALM
Søk på stillingen