Kort om arbeidsgiver
Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i anestesi. Oppstart 17.08.20, eller etter nærmere avtale.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv.

Helgelandssykehuset Mo i Rana har til sammen ca. 500 årsverk og gir et tilbud til ca. 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et opptaksområde på 78 000 innbyggere. Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Helgelandssykehuset avd. Mo i Rana driver i dag generell kirurgi, inkl. mage-tarm kirurgi, generell gynekologisk kirurgi og et bredt spekter av ortopedisk kirurgi, inkl. protesekirurgi og ryggkirurgi. Sykehuset har fullverdig akuttkirurgisk beredskap.

Arbeid som anestesilege omfatter alle fagets fire søyler; anestesi, intensivmedisin, smertemedisin og akuttmedisin. Anestesiavdelingen har ansvaret for behandlingen av nyfødte inntil evt. overflytting til barneavdeling.

Avdelingen er godkjent som gruppe II utdanningsavdeling med 2 år godkjent utdanningstid. Det er også mulig å gjennomføre sideutdanning i indremedisin ved sykehuset. Anestesiavdelingen i Mo i Rana har en stabil bemanning med 4 overlegestillinger og 2 LIS stillinger. Det er i dag 4-delt vakt for både overleger og LIS. Vaktordningen for LIS vil kunne tilpasses noe ut fra den enkeltes behov.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene operasjonsavdelingen med anestesiologiske tjenetester
 • Ansvar for intensivavdelingen med både kirurgiske og medisinske pasienter og med kapasitet på inntil 2 respiratorpasienter
 • Betjene fødeavdelingen med omlag 280 fødsler per år
 • Arbeid i akuttmottaket hvor anestesilegen inngår i både traumeteamet, indremedisinsk akutteam og barne- og voksen Best team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Du har et ønske og en vilje til utvikling av avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar med behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Du er ansvarlig
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Overlegepermisjon etter gjeldende overenskomst
 • Fritid i naturskjønne omgivelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Wiltsch
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 45851473
E-post: Christian.Wiltsch@Helgelandssykehuset.no
Navn: Andreas Wagner
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 98607336
E-post: Andreas.Wagner@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8607 Mo i Rana