Vi har ledig fastlegehjemmel ved Lofotleger AS fra 01.12.20. Listelengden er på 1100 pasienter.
Lofotleger AS er et privat drevet legesenter bestående av 6 privatpraktiserende allmennleger og 1 LIS1 under veiledning. Lofotleger AS holder til i moderne lokaler som er godt utrustet og bygget for formålet.
Betingelser for overtakelse av fast hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i henhold til reglene i ASA 4310, punkt 5.6 og 5.6a.
Kommunen tilbyr selvstendig næringsdrivende fastleger et rekrutterings- og stabiliseringstilskudd, som er en varig økonomisk ytelse som utbetales månedlig. Tilskuddet er på 220 000 kr pr. år for spesialist i allmennmedisin og 195 000 pr. år for ikke-spesialist. Kommunen er for tiden i gang med en prosess for å vurdere betingelsene i fastlegeordningen.
Kommunen tilrettelegger for spesialisering innen allmennmedisin. Jf. ny forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no).
Vestvågøy kommune er blant annet vertskommune for Nordlandssykehuset Lofoten og interkommunal legevakt for Vestvågøy, Moskenes og Flakstad kommuner. Kommunen har 13 fastleger, 2 LIS1 og hjelpepersonell fordelt på to legekontorer.

Arbeids- og ansvarsområde
Tildeling av fastlegehjemmel forutsetter deltakelse i den interkommunale legevaktsordningen med 14-delt vakt. Til hjemlene er det også lagt 7,5 t/uke med kommunalt allmennmedisinsk legearbeid.
Det opprettes veileder ved behov.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi ønsker deg som har et tydelig faglig engasjement. Du må ha gode samarbeidsevner og bidra til å opprettholde en god legetjeneste i Vestvågøy.
Kvinner oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner.
Er strukturert og kan arbeide i tråd med kommunens overordnede planer.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby
Gode lønnsvilkår (gjelder kommunal deltidsansettelse i 20 % stilling).
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger (gjelder kommunal deltidsansettelse i 20 % stilling).
Tilrettelegging for skolering/spesialisering.
Flyttegodtgjørelse.
Bistand til å skaffe jobb til partner.
Bistand til å skaffe barnehageplass.
Fraværsdekning i ferier.
Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
Engasjerte og dyktige medarbeidere.
Våre verdier:
- En åpen og raus kommune
- En kommune med mangfold
- Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes
Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
Arbeidssted
Lofotleger
Storgata 9
8370 LEKNES
Søk på stillingen