Kort om arbeidsgiver
Dignio er markedsledende på digital hjemmeoppfølging, en form for helseteknologi hvor vi knytter helsepersonell og pasienter nærmere sammen ved hjelp av vår avanserte software og integrerte hardware i kombinasjon med klinisk metodikk.

Dignio har som overordnet idé og mål at den digitale plattformen skal understøtte en allment akseptert faglig klinisk metodikk og fungere som et godt verktøy for digital hjemmeoppfølging. Den skal ha fokus både på helsepersonell og pasienten sine behov for optimal oppfølging. Et viktig fokusområde er også bedre digital samhandling med pasienten og teamet av helseprofesjoner som behandler og følger dem opp. .

Digital hjemmeoppfølging spiller en viktig rolle i å skape en bærekraftig og pasientsentrert helsetjeneste og har et tydelig fokus i Nasjonal helse og sykehusplan og utbredelsen er også et ønske fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dignio spiller allerede en viktig rolle i nasjonale denne satsingen og bidrar teknologisk og medisinskfaglig for å muliggjøre dette både for primær-og spesialisthelsetjenesten. Vi har kontrakter med 190 norske kommuner, flere tusen pasienter på løsningen - hvor noen hundre av de er tilknyttet ulike sykehus. Til sammen utgjør dette snart 10 000 brukere totalt sett. Vi har store ambisjoner internasjonalt og er allerede etablert i Storbritannia og Kina.

Dignio er opptatt av forskning, deltar i flere forskningsprosjekter og er industripartner i Center for Connected Care (C3) med et forskningsprosjekt i Kina samt et prosjekt i regi av Universitetet i Stavanger relatert til «Patient burden» ved digital oppfølging.
Dignio vokser og er nå på utkikk etter å fylle en nøkkelrolle i ny medisinsk sjef. Vi søker etter deg som har tro på Dignio og våre ambisjoner om å gjøre digital hjemmeoppfølging til en utbredt behandlingsmetodikk både nasjonalt og internasjonalt. Du vil ha det overordnede medisinske ansvaret i Dignio, arbeide tett med våre helsefaglige ansatte samt på sikt etablere et eget medisinsk team. Tett samarbeide med våre avdelinger for utvikling og salg kreves også for å sikre det medisinsk faglige fokuset. For våre kunder vil du være en viktig ressursperson i arbeidet med utviklingen av vår løsning for nye pasientgrupper, funksjoner og integrasjoner.

Stillingen har base i Norge, men internasjonalt arbeid på påregnes. 
Ansvarsoppgaver

Ansvarsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar i Dignio og være en del av ledergruppen
 • Videreutvikle og tilgjengeliggjøre metodikk knyttet opp mot relevante pasientforløp for digital hjemmeoppfølging
 • Være en aktiv deltaker i dialog med våre kunder
 • Delta i utviklingen av våre produkter og drive forskningsarbeid knyttet til Dignio sin plattform
 • Sikre høy medisinsk faglig kvalitet i Dignio sin virksomhet
 • Bygge relasjoner til norsk helsevesen, både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt offentlige premissleverandører for norsk helsevesen som direktorater og departement
 • Bygge og lede et medisinsk team i Norge og internasjonalt
 • Opplæring av interne ressurser i klinisk bruk av Dignios plattform
 • Være Dignios ansikt utad når det kommer til medisinskfaglig tematikk
Vi søker etter deg som
 • Deler Dignio sine visjoner og har et personlig ønske om å være en del av denne
 • Har tro på at digitalisering er et helt nødvendig bidrag til et bærekraftig helsevesen både i og utenfor Norge
 • Er en lagspiller som har både evne og lyst til å jobbe tverrfaglig og inspireres av mangfold
 • Har erfaring og interesse for digitale verktøy, samt ønsker å delta i utforming av god klinisk funksjonalitet og brukergrensesnitt
 • Er forankret i allment aksepterte faglige medisinske normer, men samtidig har evnen til å utfordre både mht. fag, metoder og organisering av helsetjenesten gjennom forskning og fagutvikling
 • Har en god kunnskap om- og forståelse av norsk helsevesen og interesse av internasjonalt helsearbeid
 • Er glad i pasienter og respekterer kolleger
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Bred klinisk erfaring fra primær og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Organisatorisk erfaring er en fordel, ledererfaring likeså
 • Forståelse av samfunnsmessige forhold som påvirker helsetjenesten og innsikt i denne.
 • Fleksibilitet mhp. reising bl.a. internasjonalt
 • Evne til å ta initiativ til og lede prosesser 
Vi kan tilby
 • Mulighet til å være en nøkkelspiller i selskapets videre utvikling og være en del av ledergruppen i Dignio
 • En ambisiøs og tverrfaglig profesjonell kultur med folk som brenner for det vi holder på med
 • En arbeidsplass med mye energi for nye utfordringer og krav fra våre kunder, og som stimuleres av endringsarbeid
 • Stor påvirkningskraft i organisasjonen og i utvikling av Dignio sin produktportefølje
 • Mulighet for å bygge opp og styrke Dignio sin medisinske profil og utvikle den både nasjonalt og internasjonalt
 • Deltakelse i forsknings – og utviklingsprosjekter
 • Konkurransedyktig lønnsbetingelser med muligheter for eierskap i selskapet
 • Gode helse- og reiseforsikringer
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Kontorer både i Oslo og Fredrikstad

Søknadsfrist 15. juli

Er dette noe for deg? Send oss en søknad i dag!

Trykk her for å lese artikkelen fra Sykepleien om sykepleiere i Oslo som arbeider i vår løsning
Trykk her for å se hvordan Færder kommune tar i bruk løsningen for å følge opp koronasyke
Trykk her for å se flere oppslag med Dignio i media
Trykk her for å se en video fra Oslo kommune med en pasienthistorie (2018)
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Dignio AS
Kontaktpersoner
Navn: Jens Espeland
Tittel: Medisinsk sjef / Chief Medical Officer
Telefon: 971 07 134
E-post: jens@dignio.com
Navn: Lars Christian Dahle
Tittel: CEO
Telefon: 970 57 751
E-post: lars@dignio.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fredrikstad / Oslo
Verkstedveien 10
1671 KRÅKERØY