Til deg kollega som ønsker å prøve deg som fastlege: Lyst til å jobbe som vikar i 50% i godt innarbeidet trivelig fastlegepraksis, ved Ågotnes legekontor i (Nye) Øygarden kommune?

Ågotnes Legekontor ligger 25 min kjøretid fra Bergen sentrum og er bemannet med 5 leger. Veldrevet legekontor i nye og funksjonelle lokaler med erfarne og dyktige
medarbeidere. Gode betingelser og gode avtaler med Øygarden kommune. Listestørrelse 1350, listetak 1150.
Hjemmelsinnehaver ønsker av helsemessige grunner å redusere arbeidsmengde og -tid og søker kollega som kan tenke seg å vikariere i 50% sammen med undertegnede hjemmelsinnehaver. Om ønskelig også muligheter for ad hoc vikariering hos andre kolleger på kontoret ved kurs og annet fravær. Deltagelse i kommunal legevakt kan om ønskelig diskuteres med kommuneoverlege eller legevaktsjef, men ikke krav om vaktdeltagelse.

Vi søker lege med norsk lisens og gode norskkunnskaper, og du må ha gjennomført turnustjeneste. Ytterligere erfaring fra allmennpraksis også en fordel, men intet absolutt krav.
TIltredelse helst i løpet av august måned, men fleksibilitet ift oppstart kan diskuteres.
Spørsmål omkring vikariatet kan rettes til hjemmelsinnehaver Stig Tore Guntveit tlf 48602461 eller Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen tlf 99626626
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Dr. Stig Tore Guntveit
Tittel: Fastlege
Telefon: +4748602461
E-post: stig.guntveit@hotmail.com
Arbeidssted
Ågotnes legekontor
Skjærgårdsvegen 1376
5363 ÅGOTNES