Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle en faglig sterk akuttpsykiatri inn i nytt sykehus?  
Psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken, står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, hvor vi blir nære naboer til kollegaer i somatikken og en del av et bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet. Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025, og vi lyser nå ut 6 overlegestillinger samt en stilling som psykologspesialist.

Bli med på laget nå
Vi søker utviklingsorienterte og engasjerte spesialister, gjerne med ambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter innen sine fagfelt. Målet er et nasjonalt ledende fagmiljø i tett integrasjon med somatikken, fundamentert på vitenskap, oppdaterte retningslinjer og sammenhengende tjenester for pasientene som er avhengige av oss. Mens moderne lokaler med utsikt over Drammensfjorden bygges på Brakerøya, skal vi bygge dette fundamentet på Blakstad; å bli med på laget allerede nå er en enestående mulighet til å påvirke det som kommer til å bli en av landets største akuttpsykiatriske avdelinger.

Fremtidens akuttavdeling
Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 22 kommuner.

Vi er opptatt av at en akuttavdeling skal være et ledd i en kjede, hvor de gode kolleger står klare til å ta over påbegynt behandling når pasientene våre ikke lenger trenger sykehusopphold. Klinikken har FACT-team ved våre fem DPS i samarbeid med samtlige kommuner. Nylig har vi fått tildelt 21.2 MNOK fra Helsedirektoratet for å øke kapasiteten ytterligere. Et eget FACT-team ved sikkerhetsseksjonen er også under utvikling, og teamet følger opp alvorlig psykisk syke med økt voldsrisiko. Vi går mot strømmen og jobber aktivt for at leger skal bruke mindre tid på dokumentasjon og administrativt arbeid; vi har en tillitsbasert tilnærming til avspasering og overtid, hvor det viktigste er at arbeidsoppgaver blir gjort.      

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som     

 • Er faglig oppdatert og utviklingsorientert
 • Er god til å samarbeide, tenker helhetlig og motiverer andre
 • Skaper trygghet blant pasienter og kollegaer
 • Ser viktigheten av mangfold i helsevesenet
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme god pasientbehandling og pasientsikkerhet
 • Ønsker å jobbe med akuttpsykiatri
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning (vektlegges)
 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle akuttfaget inn mot nytt sykehus i Drammen
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen akuttpsykiatri
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Mulighet for fortsatt deltids arbeidstilknytning etter AFP/alderspensjonering
 • Ulike velferdstilbud, herunder mulighet for billig leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, mulighet for medlemsskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), mulighet for personalbolig, mulighet for leie av billige ferieleiligheter i inn- og utland, mulighet for barnehageplass på sykehusområdet, subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet, godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehuset. Flere av disse velferdsgodene vil kunne fortsette etter flyttingen til Brakerøya, fordi VVHF fortsatt kommer til å ha disposisjonsrett over størsteparten av Blakstads sykehusområde.  

Avdelingens tillitsvalgt er Hege Marie Dalsveen, tlf. 32 80 44 03. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Sondre Sperle Engebretsen
Tittel: klinikkoverlege
Telefon: 952 35 038
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 910 07 807
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus , Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre