Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter en ny kollega som deler våre verdier og vil bli med på laget. Vi har et kollegialt hyggelig miljø i et sykehus hvor pasientene trives.

Erfaringen fra covid 19-pandemien har tydeliggjort behovet for å øke ressursene til arbeid med smittevern i sykehuset.
 
Vi utlyser derfor en nyopprettet 100 %-stilling som smittevernoverlege tilknyttet Fagavdelingen.

Stillingen rapporter til fagdirektør, og du vil samarbeide tett med hygienesykepleier og de ulike smittevernkontaktene i klinikkene.
Du vil få et overordnet ansvar for at sykehuset har en smittevernplan, følger smittevernlovgivningen og utarbeider retningslinjer og prosedyrer i henhold til disse. Det påregnes normalt å bruke cirka 60 % av stillingen til smittevernrelaterte oppgaver. I fortsettelsen av arbeidet med covid 19-pandemien må det påregnes at nær 100 % av arbeidstiden er pandemirettet.

Arbeidsoppgaver knyttet til smittevern:
 • Ha tett kontakt med det faglige smittevernmiljøet både regionalt og nasjonalt.
 • Lede smittevernarbeidet ved LDS i tett samarbeid med hygienesykepleier.
 • Utarbeide retningslinjer og prosedyrer for smittevern på LDS.
 • Gi råd i smittevernspørsmål for hele sykehuset.
 • Lede smitteteamet.
 • Lede utvalg for smittevernutstyr.
 • Delta i antibiotikateamet.
 • Ha løpende kontakt med sentrale myndigheter som FHI, Helsedirektoratet og HSØ i smittevernsaker.
 • Delta i regionalt smittevernarbeid, i samråd med hygienesykepleier og fagdirektør.
 • Faglig tilknytning til det kliniske miljøet. Du vil arbeide inntil 40 % klinisk, fortrinnsvis i infeksjonspoliklinikken. Faglig overordnet her er avdelingsoverlegen i medisinsk klinikk.
Krav til kvalifikasjoner:
 • Spesialist i indremedisin med erfaring innen infeksjonsmedisin og mikrobiologi.
 • Erfaring fra arbeid med smittevern er ønskelig.
 • Forskningserfaring og -kompetanse
 • Gode samarbeidsrelasjoner
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Jan Petter Odden
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 930 37 023
Navn: Bjørn Magne Eggen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 913 79 870
Navn: Bjørn Jardar Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Søknad
Søknad merkes: 2020-081
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0456 OSLO