Kort om arbeidsgiver

Seksjonene tar i hovedsak i mot psykoseproblematikk på post 1 og almennpsykiatriske problemstillinger på post 2.  Post 1 har også medisinfritt behandlingstilbud, og har prioritert 6 plasser for dette.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på
arbeidserfaring. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av pasienter som innlegges til frivillig opphold
 • Tverrfaglig samarbeid i team 
 • Henvisninger kommer fra primærhelsetjensten og andre avdelinger i klinikk for rus - og psykisk helsevern

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Meget gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring fra psykiatri og kjennskap til pasientadministrativt system (DIPS) er ønskelig
 • Personlig egnethet vektlegges  

Personlige egenskaper

 • Interesse for faget psykiatri
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Rotasjonsordning som sikrer dekning av obligatoriske læringsmål for hele spesialiteten
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Obligatoriske kurs
 • Psykoterapiveiledning
 • Meget godt tverrfaglig arbeidsmiljø med pasientfokus og med et godt miljøterapeutisk innhold
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode velferdsordninger i Sykehuset Østfold
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kari Gjelstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91876943
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 1 og post 2
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden
Søk på stillingen