Kort om arbeidsgiver
Trygderetten har ca. 70 årsverk. Virksomheten er delt inn i fire fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. Fagavdelingene har om lag 12 medarbeidere, fordelt på juridisk-, medisinsk- og attføringskyndige rettsmedlemmer og rettsfullmektiger.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert. Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Medisinsk kyndig rettsmedlem er dommer ved rettens behandling av ankesaker. Søker må ha autorisasjon som lege i Norge. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, arbeidskapasitet, personlig egnethet og samarbeidsevner. Det blir lagt stor vekt på at søker har en medisinsk spesialitet og solid klinisk erfaring. Erfaring fra trygdefaglig arbeid eller trygdeforskning og fra tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt. Det er krav om norsk statsborgerskap.

Lønn for medisinsk kyndig rettsmedlem er per i dag kr 1 007 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer ved utnevning av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi ber deg vedlegge vitnemål og aktuelle attester i det elektroniske søknadsskjema.

Det vil bli innhentet uttømmende politiattest for kandidater som innstilles til embetet. Søknadsfrist: 5. august 2020.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Trygderetten
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Arvid Lervik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90 55 25 26
Navn: Rajinder Midha
Tittel: Medisinsk kyndig rettsmedlem
Telefon: 40 28 20 45
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandakerveien 130
0484 OSLO
Søk på stillingen