Kort om arbeidsgiver
Indre Østfold kommune er en ny sentral kommune i Viken. Kommunen består av tidligere Askim-, Eidsberg-, Hobøl-,
Spydeberg- og Trøgstad kommune. Den nye kommunen er i støpeskjeen og det er fortsatt rom for både utvikling og
påvirkning med sin nærhet til Oslo og Folloregionen og sentralt plassert i tidligere Østfold.

Stillingen lyses ut med rekrutteringstilskudd. Som et rekrutteringstiltak har kommunen besluttet at ny hjemmelsinnehaver overtar hjemmel og utstyr vederlagsfritt. Nærmere beskrivelse av vilkår og avtale fås ved forespørsel.

Kort om stillingen
Indre Østfold kommune søker etter selvstendig næringsdrivende fastlege. Hjemmel og utstyr tildeles legen vederlagsfritt.

Hjemmelen er ledig fra d.d. Listen er på 1220 personer.

Hobøl legekontor holder til i lyse og romslige lokaler på Knapstad i Hobøl, gangavstand (5 minutter) fra Knapstad
Stasjon. Det er lett adkomst med bil, kun 18 minutter fra Ski og 35 minutter fra Oslo.

Hobøl legekontor et ett meget velfungerende legesenter med godt sosialt og faglig miljø. Legekontoret har tre
legehjemler og tre legesekretærer. Alle legene er spesialister i allmennmedisin. Det er i dag LIS1 i 50% stilling.
Det er god stabilitet ved legesenteret både blant leger og helsesekretærer.

Legekontoret er godt utrustet med blant annet akuttrom, to rom for gynekologiske undersøkelser og eget laboratorium med utstyr for bl.a. spirometri, 24 t BT-måling, EKG og ultralyd. Det benyttes SystemX journalsystem.
Internkontroll system, TrinnVis. Legekontoret deler venterom med Knapstad Fysioterapi.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Heike Simensen mobil 41 52 54 05, kontaktperson på
legekontoret Einar Unsvåg mobil 90 91 54 61 eller Leder legetjenesten Espen Storeheier på tlf. 97685181 eller mail espen.storeheier@io.kommune.no.
Arbeidsområde

Selvstendig næringsdrivende fastlege.
Fastlegen deltar i interkommunal legevakt, med gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet. Per nå er belastningen svært liten.
Hjemmelen har en stabil og velopparbeidet liste.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon
- Søker må være spesialist i allmenn medisin eller være under slik spesialisering
- Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil vektlegges.
Tidligere kjennskap til praksisen vil vektlegges.

Vi tilbyr
Rekrutteringstilskudd.
Godt arbeidsmiljø.
Gode inntjeningsmuligheter fra første dag.

Tiltredelse
Tiltredes umiddelbart eller etter avtale.
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes
Søknad med CV sendes på mail til leder for enhet Legetjenesten, Espen Storeheier, espen.storeheier@io.kommune.no.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss. Vi oppfordrer spesielt kvinnelige leder til å søke på grunn av

Velkommen som søker!

Vurdering av offentlighet
I hht Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktperson
Navn: Espen Storeheier
Tittel: Enhetsleder - Legetjenesten
Telefon: 976 85 181
E-post: espen.storeheier@io.kommune.no
Arbeidssted
Hobøl legekontor
Veigård
1823 KNAPSTAD