Seksjon gyn.poliklinikk / leger Molde og Kristiansund, har ledig fast stilling for spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdommar frå snarast.
Arbeidsstad: Kristiansund sjukehus.

Tilsettinga inneber deltaking i gjeldande vaktordning.
Seksjonen har til saman 10 overlege- og 2 LIS-stillingar. Vi har omlag 800 lav- til moderat risikofødslar i året. Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø, og er godt drifta og utstyrt. Obstetriske risikopasientar selekterast etter nasjonale kvalitetskrav for fødselsomsorg til Ålesund, som har gynekologar i tilstedevakt i tillegg til nyfødt intensivavdeling.

Kvalifikasjonar
Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege, vere godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar,
samt mestre norsk/skandinavisk språk for skriftleg og muntleg kommunikasjon.

Personlege eigenskapar
I tillegg til formell kompetanse vil det å vere personleg egna for stillinga bli lagt vekt på ved tilsetting

Vi tilbyr
Eit godt fagleg miljø med internundervisning, faste møter og eit variert arbeidsfelt innan faget.
Lønn i henhold til gjeldande overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring ogtjenestereiseforsikring.
Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Janita Skogeng
Tittel: Avdelingssjef
E-post: Janita.skogeng@helse-mr.no
Navn: Rune Karlsholm Rise
Tittel: Ass.seksjonsleder
E-post: rune.karlsholm.rise@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kristiansund sjukehus
Herman Døhlens vei 1
6508 KRISTIANSUND N
Søk på stillingen