Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset Våland: avdeling affektiv og psykose, avdeling akutt- og intensiv psykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling sikkerhet, samt avdelinger ved DPSene Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane i Egersund. 

Alderpsykiatrisk avdeling består av poliklinikk, sengepost B1 og regionalt kompetansesenter (SESAM).
Alderpsykiatrisk avdeling utreder, diagnostiserer og behandler personer som
debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år. Alderpsykiatriske lidelse kan
være depresjon, demens, angstlidelser og psykoser. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av alderspsykiatriske pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt samt deltakelse i undervisning og veiledning
 • Ved behov må det påregnes å bidra ved andre enheter i alderpsykiatrisk avdeling
 • Alderspsykiatrisk avdeling består av alderpsykiatrisk poliklinikk, sengepost og  SESAM. SESAM bidrar til kompetanseheving og forskning innen eldremedisin med fokus på alderspsykiatri. Overlegen inviteres til aktiv deltakelse
 • Samarbeid og veiledning mot kommunene er viktig. Dette arbeidet er både på systemnivå og om enkelt pasienter 
 • Samarbeid med somatiske avdelinger og andre psykiatriskeenheter
 • Deltakelse i vaktlag om ønskelig

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege samt norsk godkjenning som spesialist i psykiatri eller i avslutning på spesialitet
 • Erfaring fra og interesse for alderspsykiatrisk arbeid vil bli vektlagt
 • Holder deg faglig oppdatert og har god evne til teamarbeid
 • Det vil bli vektlagt evne til godt samarbeid med pårørende og kommunale instanser
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet og motivert for faglige utfordringer
 • Teamkompetanse
 • Fleksibel, løsningsorienter og tilpasningsdyktig, men samtidig stabil, robust og tydelig når det trengs 
 • God faglig vurderingsevne, må kunne arbeide målrettet og strukturert
 • Kunne bidra til et godt faglig og kollegialt miljø

Vi tilbyr

 • Store interessante og faglige utfordringer
 • Muligheter for faglig oppdatering
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn vil være i.h.t. overenskomst i Helse Stavanger
 • Avdelingen driver aktiv forskning på internasjonalt nivå, og det vil være mulig å delta i denne hvis ønskelig
 • Klinkken har et omfattende undervisnings- og kurstilbud
 • God pensjonsordning - Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag  

Utdanningsretning

 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Langeland
Tittel: Poliklinikk leder
Telefon: 51 51 51 17
Navn: Karin Smedvig
Tittel: Leder
Telefon: 93 00 96 11
E-post: karinsmedvig@sus.no
Navn: Audun Vik-Mo
Tittel: Avdelings overlege
Telefon: 41 55 27 07
Arbeidssted
  Alderpsykiatrisk poliklinikk, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen