Kort om arbeidsgiver

Trives du i et aktivt fagmiljø med stor faglig bredde og høyt engasjement?

Hjertemedisinsk avdeling ved Ahus er under endring på flere områder og ønsker nye overleger velkommen til å ta del i utviklingen.

Avdeling for hjertesykdommer, Ahus, er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Avdelingen består av 7 seksjoner med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger) og stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -virksomhet, ekkokardiografi og høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi. Avdelingen betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.  Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensivavdelingen hvilket tilrettelegger for et godt faglig samarbeid.
Det er for tiden 24 overleger (hvorav 4 invasive kardiologer) og 30 LIS tilknyttet avdelingen. Overlegene går 9-delt vakt (to vakthavende parallelt frem til kl 21, deretter en beredskapsvakt). Forskning er et satsningsområde, og vi har to professorer ansatt i avdelingen.

Avdelingen har nå ledig en fast overlegestilling.

Vi har også ledig et overlegevikariat i 8 måneder fra 1.9.20 med mulighet for forlengelse.

Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning og interesse for utdanning vektlegges.

Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk. Tiltredelse ønskes 1.9.20.

  

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesten innbefatter arbeid på hjerte sengepost (inklusive ekkokardiografi), hjerteovervåkning og poliklinikk. Deltakelse i gjeldende vaktordning som for tiden er 9-delt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i indremedisin og kardiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forskning/forskningsinteresse vektlegges
 • Interesse for LIS-utdanning vektlegges

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Engasjement og ønske om å bidra i et fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk divisjon 
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 
 •  En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 •  Rom for faglig og personlig utvikling
 •  Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 •  Lønn etter avtale
 •  Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 •  Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 •  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 •  Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 •  Kort reisevei fra Oslo 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91728397
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN