Kort om arbeidsgiver

Stord sjukehus har ledig vikariat i  stilling for LIS 2/3 ortopedi. Stord sjukehus har 3,5 år teljande teneste for spesialisering innan ortopedi. Gruppe1-teneste vil skje i Helse Bergen eller Helse Stavanger etter nærare avtale.

Stillinga er et vikariat, med ønske om oppstart 24.08.20 og fram til 31.01.21. Vikariatet kan ved behov bli forlenget. 

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid på kirurgisk sengepost, operasjon og poliklinikk.
 • Felles vakt for fagområda generell kirurgi og ortopedi
 • 5-delt vaktordning med helgevakter
 • Vegleiing av LIS1-legar.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er eit krav.
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Må ha kunnskap om EPJ og andre fagsystem
 • Må ha gjennomført LIS1 eller tilsvarende 

Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Arbeidsam
 • Er kjent med Helse Fonna sine mål, og vil jobbe aktivt for å nå desse saman med oss.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53 49 10 39
Navn: Bodo Günther
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 53 49 10 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysesvegen 64
5416 Stord