Kort om arbeidsgiver
Avdeling BUP består av 8 seksjoner; de 6 poliklinikkene på Grorud, Lillestrøm, Jessheim, Furuset, Follo, Kongsvinger, og de 2 døgnenhetene Ungdomspsykiatrisk Klinikk (UK) og Bråten behandlingssenter.

BUP Follo er lokalisert i Ski og har 54 ansatte.

Vi ivaretar det polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helsevern.

BUP Follo betjener kommunene Nordre Follo, Nesodden, Ås og Frogn med ca 112000 innbyggere.

Avdeling BUP AHUS har ledig 2 vikariater med arbeidssted på BUP Follo. Vikariatene er av 6 måneders varighet, med mulighet for forlengelse, og har oppstart 01.09.20, eventuelt etter avtale.

 Alle søkere bes søke elektronisk. 

Arbeidsoppgaver

- Poliklinikkens hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn og familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.

 - Arbeidet er organisert i tverrfaglige enheter.

- Stillingene er knyttet til generalistenhet.

- Vakter på Ungdomspsykiatrisk Klinikk må påregnes.

- Stillingene kan være aktuelle for fastleger som trenger sykehuspraksis, i tillegg til LIS som ønsker seg spesialisering i BUP 

Kvalifikasjoner

- Medisin

- Autorisert som lege 

Personlige egenskaper

- Vi ønsker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, vilje til selvstendighet, som tar ansvar, og med vilje til kompetanseheving.

- Den som ansettes må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter. 

- Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

- Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor arbeidsfeltet.

- Gode muligheter til deltagelse i kompetansegivende videreutdanning innenfor arbeidsfeltet.

- Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet

- Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsti Jackson
Tittel: Overlege
Telefon: 92834191
Hjemmeside
Arbeidssted
Team 1, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski