Alpha Legeruppe ble startet i 2015 og er i dag et travelt legesenter med ca. 5500 pasienter i fastlegeordningen, fordelt på 4 allmennleger.
Nåværende pasientlistetak er på 1050 listepasienter. På nåværende tidspunkt er det ikke knyttet offentlig legearbeid opp til hjemmelen.
  • Det er ønskelig med oppstart i 100% vikariatet fra
    fra 1.augsut /01 september 2020 til og med 31 desember2020 med mulighet til forlengelse
  • Annet 100 % sommervikariat kun i perioden uke 29, 30 og 31 .

Legekontoret er velutstyrt med EDB-journal (System-X ), EKG, Spirometri
og cryo-kirurgi.

Krav til kompetanse
- Norsk autorisasjon (HPR-nr oppgis i søknaden)
- Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende)
- Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Før tilsetting må politiattest fremlegges(Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Politiattest skal ikke legges ved søknad,men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3)
- Gode datakunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner
- Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
- Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området
- Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
- Løsningsorientert

Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Send meg en e-mail med CV inkl referenser.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Parveen Wadhwa
Tittel: Fastlege
E-post: alphalegene@gmail.com
Arbeidssted
Alpha Legegruppe AS
Asperudveien 61
1255 OSLO