Kort om arbeidsgiver
Moss kommune har ledig 100 % stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisert i FOU-avdelingen enhet samhandling i kommunalområdet helse og mestring. Stillingen vil inngå i et samfunnsmedisinsk team, sammen med vår andre kommuneoverlege og to miljørettet helsevern-rådgivere.

Arbeidsoppgaver
I stillingen får du arbeidsoppgaver innenfor et bredt spekter av samfunnsmedisinske problemstillinger. Kommuneoverlegene er medisinskfaglige rådgivere for kommunens ledelse og alle kommunens virksomheter. Viktige fagområder er beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helse, fastlegeordningen, legenes spesialisering (LIS1- og LIS3-leger), folkehelse, planarbeid, forskning og innovasjon. Videre er kommuneoverlegene sentrale i samhandlingen innad i kommunens helsetjenester og ovenfor spesialisthelsetjenesten.

Kvalifikasjoner
• Godkjent lege med gjennomført og godkjent LIS 1
• Spesialisering i samfunnsmedisin – fullført, påbegynt eller ønske
   om spesialisering. Dersom du ikke er spesialist i
   samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering
   og forventer at du fullfører spesialiseringsløpet.
• Erfaring som lege i kommunehelsetjenesten, kommunal
  forvaltning og innen samfunnsmedisin er ønskelig.
• Meget gode språklige ferdigheter (muntlig og skriftlig)
Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Personlige egenskaper
• Engasjement og interesse for samfunnsmedisin og
   folkehelse
• Ønske om å være med på å utvikle helsetjenestene i kommunen
• Du setter høye standarder for kvalitet og holder deg faglig oppdatert
• Du er selvstendig, initiativrik, systematisk og pålitelig
• Du er dyktig i kommunikasjon og samarbeid, og har god rolleforståelse
• Du tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere press
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Om oss
Enhet Samhandling består av virksomhet helse og omsorgsforvaltning og en FOU- avdeling.
Enheten er Helse og mestrings kontaktpunkt ut mot alle interne enheter, andre kommunalområder og andre samarbeidspartnere i kommunen, helseforetak og statlige myndigheter.
FOU- avdelingen er opprettet for å møte morgendagens utfordringer med tanke på oppgaveoverføring, demografiske endringer og en økning i komplekse helsetilstander. Gjennom fokus på forskning og kontinuerlig forbedring og utvikling av tjenestene tar Moss kommune sitt lovpålagte medvirkningsansvar for forskning og legger til rette for et godt samarbeid med FOU – miljøer ved både spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner.  Stortingsmeldinger og offentlige utredninger påpeker betydningen av å styrke og øke forskning i kommunale helse – og omsorgstjenester

Vi tilbyr
En interessant og utfordrende jobb i en ny kommune
Et godt fagmiljø med hyggelige kolleger
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
Muligheten til å påvirke utviklingen av helsetjenestene og folkehelsa i Moss
Lønn: Etter avtale 
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger
Tiltredelse ønskes i september 2020, eller etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Moss kommune
Samhandlingsenheten
Kontaktpersoner
Navn: Eli Thomassen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 45444560
E-post: Eli.thomassen@moss.kommune.no
Navn: Elisabet Baade-Mathiesen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41200015
E-post: elisabet.baade-mathiesen@moss.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Rygge rådhus
Larkollveien 9
1570 DILLING
Søk på stillingen