Sørlandet sykehus HF har fra 2016 opprettet somatiske klinikker ved hvert av de tre sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) har sengepost med 9 senger, dagbehandling og poliklinikk. Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og Regional kompetansetjeneste - medfødte russkader (RK-MR) er også en del av BUA.

Avdelingen omfatter til sammen ca 65 årsverk fra mange forskjellige fagområder, samt forskere i doktorgradsløp. Det er generell pediatri med akuttmottak for vårt opptaksområde, men med områdefordelte ulike pediatriske fagområder mellom BUA i Kristiansand og Arendal. I Arendal har vi gastroenterologi, hyposensibilisering, spiseteam og spesialisert nevrologi med langtidsregistrering EEG. En sentral oppgave er å sikre tilstrekkelig beredskap til fødeavdelingen, siden nyfødt intensiv er lokalisert
til Kristiansand.

Barne- og Ungdomsavdelingen i Arendal ligger på topp i landet når det gjelder behandling av diabetes blant barn og unge.  

Sykehuset i Arendal har en hyggelig og god atmosfære der både pasienter og ansatte trives.

Vi har 100 % fast stilling som overlege i spesialiteten barnesykdommer. Tiltredelse snarest/etter avtale. 

Vi har aldergrense 18 år for medisinske pasienter.

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene inngår i avdelingens vakt ordning
 • Veiledning av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Overlege i pediatri
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for arbeid med barn, unge og familier

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb
 • Avdelingen har godt arbeidsmiljø med høy grad av tverrfaglig samarbeid
 • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Enhetene har et meget godt og nært samarbeid og er samlokalisert i flotte og tilrettelagte lokaler i sykehusets 6. etasje

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonselselgere
Navn: Gunleiv Byremo
Tittel: Overlege
Telefon: 37 01 41 09
Navn: Elin Josephsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 37 01 43 39
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Søk på stillingen