2020/234 Rana kommune har ledig fastlegehjemmel ved Nermo legesenter.
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for ALIS-utdannelse

Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Nermo legesenter. Svært gode økonomiske betingelser med forsterket driftstilskudd.  Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Infodoc journalsystem. Listelengden er på 1300 pasienter. Fastlegehjemmelen er ledig og oppstartstidspunkt kan avtales. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS.
For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 85000 kr, driftsutgifter ca 78000 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
 
Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement.
 
Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.
 
For mer informasjon om fastlegehjemmelen og tildelingsprosess kontakt:
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no
 
To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.
 
Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.
 
Søknadsfrist: 08.07.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nermo legesenter
Fridtjof Nansens gate 29
8622 MO I RANA
Søk på stillingen