Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus inngår i Klinikk Drammen i Vestre Viken. Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon for 170.000 innbyggere
og områdefuksjoner innen flere fagområder.

Vikariat for LIS i blodsykdommer er ledig fra 1.september 2020 med 9 måneder varighet og
mulighet for forlengelse.

Avdelingen har tre overlegestillinger i hematologi. En LIS er fast tilknyttet seksjonen i tillegg
til lege i spesialisering på rotasjon.  

Seksjonen har etter gammel ordning gruppe II godkjenning i hematologi og
medisinsk avdeling har gruppe I godkjenning i generell indremedisin. Ny LIS
utdanning er implementert og en vesentlig del av læringsmål i hematologi for
LIS3 kan oppnås. LIS vil bli tildelt veileder. Arbeidsoppgaver vil bestå av
klinisk arbeid i sengepost og poliklinikk. Det avsettes tid til fordypning og
faglig utviklingsarbeid.

Det er felles sengepost for infeksjon, hematologi, nefrologi og endokrinologi med 34 senger.
Seksjon for blodsykdommer har 6 senger inkludert 4 isolater, allsidig hematologisk
virksomhet med områdefunksjon innen hele Vestre Viken (500.000 innbyggere) for
aplasi behandling etter HMAS, induksjons- og konsolideringsbehandling ved AML
hos eldre og oppfølging etter allogen stamcelle transplantasjon. Det er et
utstrakt samarbeid med andre seksjoner og avdelinger ved sykehuset, bl.a
onkologisk poliklinikk.

Seksjonen har sykepleierstøttet poliklinikk ved sengeposten med kompetanse i oppfølging av
pasienter med hematologiske kreftsykdommer og andre blodsykdommer. Det utføres diagnostiske
undersøkelser, transfusjoner, cellegiftkurer og kontroller. Den polikliniske
aktivitet har i 2019 passert 3000 årlige konsultasjoner.

Medisinsk avdeling innehar alle 8 fagområdene i indremedisin og  3 overleger er tilknyttet
akuttmottaket. Avdelingen har vakt for overlege i generell indremedisin, separat
kardiologisk bakvaktsordning og vaktordning for akutt dialyse og plasmaferese
for Vestre Viken (områdefunksjon). LIS i døgnkontinuerlig tilstede-vakt med 2
LIS kveld og natt. LIS hematologi stillingen er i utgangspunktet fritatt for
vaktarbeid, men noe dagarbeid i helg må påregnes.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, blodbank, egne avdelinger for mikrobiologi og patologi. Mikrobiologisk avdeling er moderne utstyrt med bl.a. stort repertoar av genteknologiske analyser.  Nukleærmedisinsk avdeling og røntgenavdeling med intervensjonsradiologi, ultralyd, CT og MR modaliteter. PET CT er i oppstartsfase. 

Nytt sykehus i Drammen er nå i byggefase og forventes ferdig til innflytting våren 2025.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av LIS med interesse for og evt noe erfaring med hematologi.  Det er ønskelig at de fleste av læringsmålene i del 2 er fullført, eventuelt tilsvarende erfaring etter gammel ordning. Vi søker medarbeider med interesse og motivasjon for arbeid med hematologi.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale. Nærmere opplysninger ved avdelingsoverlege Kristian Selvig eller seksjonsoverlege Jakob Dalgaard.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 92657550
Navn: Jakob Dalgaard
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 99405414
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen