Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus inngår i Klinikk Drammen i Vestre Viken
Helseforetak. Drammen sykehus har lokalsykehusfunksjon for 170.000 innbyggere
og områdefuksjoner innen flere fagområder. Overlegestilling i blodsykdommer er ledig.

 
Avdelingen har tre overlegestillinger i hematologi, hvorav en ansatt med dr.grad. En LIS3 er fast tilknyttet seksjonen i tillegg til lege i spesialisering på rotasjon.  

Seksjonen har etter gammel ordning gruppe II godkjenning i hematologi og medisinsk avdeling har gruppe I godkjenning i generell indremedisin. Ny LIS utdanning er implementert.
Det er felles sengepost for infeksjon, hematologi, nefrologi og endokrinologi med 34 senger. Seksjon for blodsykdommer har 6 senger inkludert 4 isolater, allsidig hematologisk virksomhet med områdefunksjon innen hele Vestre Viken (500.000 innbyggere) for aplasi behandling etter HMAS, induksjons- og konsolideringsbehandling ved AML hos eldre og oppfølging etter allogen stamcelle transplantasjon. Det er et utstrakt samarbeid med andre seksjoner og avdelinger ved sykehuset, bl.a onkologisk poliklinikk.
Seksjonen har sykepleierstøttet poliklinikk ved sengeposten med kompetanse i oppfølging av pasienter med hematologiske kreftsykdommer og andre blodsykdommer. Det utføres diagnostiske undersøkelser, transfusjoner, cellegiftkurer og kontroller. Den polikliniske aktivitet har i 2019 passert 3000 årlige konsultasjoner.
Medisinsk avdeling innehar alle 8 fagområdene i indremedisin og  3 overleger tilknyttet akuttmottaket. Stillingen er i utgangspunktet fritatt for vaktarbeid, men kan hvis ønskelig inngå i avdelingens generelle bakvaktsordning, som for tiden er 14-delt. Avdelingen har separat kardiologisk bakvaktsordning og vaktordning for akutt dialyse og plasmaferese for Vestre Viken (områdefunksjon). Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, blodbank, egne avdelinger for mikrobiologi og patologi. Mikrobiologisk avdeling har akademisk kompetanse og er moderne utstyrt med bl.a. stort repertoar av genteknologiske analyser.  Nukleærmedisinsk avdeling og røntgenavdeling med intervensjonsradiologi, ultralyd, CT og
MR modaliteter. PET CT er i oppstartsfase.

Nytt sykehus i Drammen er nå i byggefase og forventes ferdig til innflytting våren 2025. Den
som ansettes vil delta i utviklingen av hematologisk seksjon frem mot
innflytting.

Arbeidsoppgaver

  • Medisinsk avdeling har forskningsprosjekter innen infeksjonsmedisin og preventiv kardiologi. Hematologisk seksjon har akademisk kompetanse og pågående forskningsprosjekter. Avdelingen er positiv til nye forskningsprosjekter.

Kvalifikasjoner

 Stillingen ønskes besatt av godkjent spesialist i hematologi. Interesse og kompetanse innen klinisk relevante områder av hematologi og eventuelt forskning er ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeider med gode samarbeidsevner. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale. Nærmere opplysninger ved avdelingsoverlege Kristian Selvig eller seksjonsoverlege Jakob Dalgaard.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4792657550
E-post: kristian.selvig@vestreviken.no
Navn: Jakob Dalgaard
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +4799405414
E-post: jakob.dalgaard@vestreviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen