Helsetjenesten i Oslo fengsel er en innleid tjeneste i Oslo fengsel og er finansiert via tilskudd fra helsedirektoratet og administrers av Bydel gamle Oslo. Tjenesten består av sykepleiere og lege. Arbeidstid er på dagtid på ukedager. Oslo fengsel har 243 plasser hvor alle er menn.

Ansatte i helsetjenesten i Oslo fengsel blir sikkerhetsvurdert av politiet før ansettelse.  

Arbeidsoppgaver
 • Legekonsultasjoner
 • Psykiatrisk vurdering
 • Suicidvurderinger
 • Henvisninger til spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med helsepersonell
 • Veiledning og undervisning
 • Dokumentasjon i Winmed 
Kvalifikasjoner
Offentlig godkjent lege.

Personlige egenskaper
 • Evne til samarbeid.
 • God etisk refleksjon og holdninger.
 • Evne til å kunne håndtere/stå i pressede situasjoner.
 • Vi ønsker lege med noe erfaring og som kan jobbe selvstendig.
 • Beslutningsdyktig.
Vi tilbyr
50% fast stilling. Lønnes etter kommunale avtaler.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Fengselshelsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Stein Bjørnar Holand
Tittel: Teamleder
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Oslo fengsel
Åbergsveien 11
0650 OSLO
Søk på stillingen