Kort om arbeidsgiver
Da nåværende hjemmelsinnehaver har sagt opp sin fastlegeavtale pga flytting med virkning fra 01.10.20, er det ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende Sjøsia legekontor Steinkjer kommune. Det kan åpnes for fastlønn, da som en fastlegestilling i Steinkjer kommune. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker.
 
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Sjøsia legekontor i Steinkjer sentrum. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med tre andre hyggelige kollegaer, hvor alle tre er spesialister i allmennmedisin. I tillegg har kontoret avtale med kommunen om LIS 1 lege. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt Infodoc journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.sjosialegekontor.no
 
Hjemmelen har en listestørrelse på 1179 pasienter og et listetak på 1180 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr:
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger  
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen. Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene ved Sjøsia legekontor.
En tilsettelse i fastlegestillingen vil skje på kommunale vilkår.
 
Spørsmål vedrørende praksisen rettes til Ahmad Hammad Ali, mobil nr.: 45790671 eller mail: Ahmad_hammad_ali@hotmail.com.
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen, tildelingen og overtakelse eller ansettelse, rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Søknad rettes til Steinkjer kommune ved Karin Grøttum, Steinkjer interkommunale legevakt, Ølvegata 2, 7715 Steinkjer eller karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no.
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 5. juli 2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Arbeidssted
Sjøsia Legekontor
Fyrgata 3
7714 STEINKJER