Kort om arbeidsgiver

100 % stilling - vikariat med mulighet for fast ansettelse

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg (tidligere SMP) formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, vanedannende medikamenter, illegale rusmidler) som bor i Sarpsborg og Rakkestad. En stor andel av våre pasienter har tilleggsproblemer og behandlingsbehov knyttet til psykisk helse. Poliklinikkens tilbud er primært rettet mot utredning og behandling.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på
arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Lege i stillingen vil ha medisinskfaglig ansvar på seksjonen sammen med og i nært samarbeid med lis-lege
 • Tverrfaglig samarbeid med kompetent og engasjert team av medarbeidere bestående av psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, kliniske sosionomer/familieterapeuter
 • Arbeidsoppgaver vil bl.a. innebære diagnostiske utredninger og behandlingsansvar i tråd med gjeldene praksis innenfor spesialisert rusbehandling
 • Noe kartlegging/oppfølging av somatisk helse
 • Oppfølging av pasienter innenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering), i henhold til Nasjonal retningslinje. Dette i tett samarbeid med poliklinikkens LAR-team
 • Noe oppfølging av pasienter med ROP-lidelse, i tett samarbeid med poliklinikkens fagteam samt lokal DPS ved behov
 • Gi medisinsk- og rusfaglig konsultasjon til fastleger lokalt
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid mellom seksjonene internt i avdelingen og å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Det vil også inngå i arbeidsoppgaver knyttet til intern fagutvikling og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudie i medisin - utdannet lege
 • Ønskelig med spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri, men andre er velkommen til å søke
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra praksis innen PHV og TSB er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode språk- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har et særlig godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå og stort faglig engasjement
 • Tilrettelagt veiledning og undervisning for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Arbeidstid kl. 0800-1500 (sommer) og kl. 0800-1545 (vinter)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kyrre Moen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 69 86 98 70 / 916 56 575
Arbeidssted
Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg
Postboks 300
1714 Grålum
Søk på stillingen