Kort om arbeidsgiver
Herøy kommune har ledig 3-4 fastlegeheimlar ved Herøy legesenter.
Sjå video her: https://www.facebook.com/103567316345777/videos/291790488875307/

Vi ser etter deg som vil vere vår nye kollega og fastlege ved Herøy legesenter. Ved legesenteret er det for tida ledig 3-4 fastlegeheimlar. Det kan verte aktuelt å slå saman heimlar då listene er nokså små.

Opplysningar om heimlane:
  • Følgjande gjeld for heimlane  (listepasientar pr. juni 2020/listetak)
  • Fastlegeheimel nr 1: 447/625
  •  Fastlegeheimel nr. 2: 584/750
  • Fastlegeheimel nr. 3: 786/850
  • Fastlegeheimel nr. 4: 748/750
Vilkår ved overtaking av praksis:
  • Fastlegeheimel 1-3 blir overdrege kostnadsfritt frå kommunen til ny fastlege
  • Fastlegeheimel nr. 4: Overtaking avtalast mellom den som sluttar og den nye som tek over heimelen. Jf. ASA 4310 pkt. 5.6
Gunstige fastlegeavtalar:
Kommunen driftar legesenteret og leiger det ut til legane. For dette betaler legane basistilskot + kr. 3000 i leige

Meir opplysningar i annonsen!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Herøy kommune Møre og Romsdal
Kontaktperson
Navn: Runa Bakke
Tittel: Avd. leiar barn, familie og helse
Telefon: 91621147
E-post: runa.bakke@heroy.kommune.no
Arbeidssted
Herøy legesenter
Eggesbøvegen 11
6092 FOSNAVÅG
Søk på stillingen