Kort om arbeidsgiver
Stillingen som bydelsoverlege/avdelingsdirektør for avdelingen Folkehelse, miljø og samfunn er nå ledig. Har du det som skal til, vil vi gjerne ha deg med på laget! 

Bydel Nordre Aker ligger helt i toppsjiktet i Oslo på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Vår ambisjon er å være foran og forberedt, og levere tjenester med høy brukertilfredshet på alle områder over tid.

Nå er vi på leting etter faglig engasjert og strategisk bydelsoverlege/avdelingsdirektør for Folkehelse, miljø og samfunn som ønsker å videreutvikle bydelens helsetilbud i samskaping med bydelens ulike tjenester, sykehus og fastleger.

Stillingen er tillagt funksjonen som medisinskfaglig rådgiver på overordnet nivå og skal bidra til at bydelens samlede helsetjenester fungerer etter gjeldende lov- og regelverk. Videre er stillingen tillagt overordnet ansvar for bydelens folkehelsearbeid, beredskap, miljø og byutvikling.  
I avdelingen vil du arbeide sammen med dyktige spesialkonsulenter på de ulike områdene.
 • Har du bred samfunnsmedisinsk erfaring?
 • Har du lyst til å være med å skape de gode og fremtidsrettede helsetjenester for innbyggerne i Nordre Aker?
 • Har du gjennomføringsevne og et sterkt engasjement? 
Da er du personen vi gjerne snakke med.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og et spennende, engasjert og utviklende arbeidsmiljø. Vi forventer at du bidrar og engasjerer og lover at du får rom og muligheter.

Stillingen er tilknyttet bydelens topplederteam.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgiver for bydelsdirektør og bydelens tjenesteledere
 • Medisinsk-faglig rådgivning til tjenestene i forbindelse med krevende enkeltsaker må påregnes
 • Lovpålagte oppgaver innen tvungent psykisk helsevern, smittevern, miljørettet helsevern osv
 • Faglig oppfølging og utvikling av fastlegeordningen
 • Overordnet ansvar for bydelens systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeid
 • Oppfølging av bydelens legeplan
 • Overvåke den generelle helsesituasjonen i bydelen og aktivt bidra inn i kommunens strategiske prioriterings, utviklings- og planarbeid
 • Saksbehandling og kvalitetsforbedringsarbeid
 • Beredskapsarbeid, inkl. å delta i bydelens kriseledelse  
 • Ledelse og utvikling av avdelingens tjenester
 • Budsjett- og personalansvar
 • Innovasjon og utviklingsarbeid
 • Samskaping og utvikling av sømløse tjenester
 • Deltakelse i topplederteam og medansvar for utvikling av bydelens totale tjenestetilbud
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med spesialisering i samfunnsmedisin
 • Videreutdanning innen ledelse er ønskelig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Erfaring fra kommune/bydelshelsetjeneste og fastlegetjenesten
 • Interesse for utvikling av kommunale tjenestetilbud
 • God erfaring med digitale verktøy  
 • Resultater fra innovasjons- og utviklingsarbeid
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for overordnet medisinskfaglig arbeid og med vilje og evne til å jobbe konstruktivt i et tverrfaglig og flerfaglig miljø
 • Kan jobbe selvstendig og med god rolleforståelse
 • Erfaring fra - og evne til å jobbe strategisk
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel  
 • Innovativ
 • God gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges   
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktperson
Navn: Øyvind Henriksen
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Gullhaug Torg
0484 OSLO