Kort om arbeidsgiver

 Vi søker etter lege i spesialisering til en fast stilling og et vikariat innen rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri.  

Velkommen til seksjon for avrusning som er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen Rus- og avhengighetsmedisin, og seksjonen er godkjent som 1 års fordypningstjeneste innen psykiatri. Avdelingen består av 5 poliklinikker, en avrusning- og en utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnpostene er samlet i Moss sykehus.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 37 årsverk herunder to overlege stillinger og to LIS stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2. ledd.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på
arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale
  føringer
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for fagområdet
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige
  refleksjoner.
 • Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert
 • Du behersker et skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr

 • Du vil komme til et godt fagmiljø og arbeidsmiljø
 • Et kollegafellessap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten
  videreutdanning samt miljøpersonell
 • Som LIS deltar du på obligatorisk ukentlig undervisning på Kalnes 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Gode velferdsordninger 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pia Klevaas
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90034538
Arbeidssted
Seksjon for avrusning
Peer Gynts vei 78
1535 Moss