Kort om arbeidsgiver
Vi lyser ut stilling som ALIS lege/kommunelege. ALIS stillingen er formelt ny hos oss, men vi har hatt ALIS leger før. Stillingen er fastlønnet. Jobben her er spennende og avvekslende med oppfølgning av fastlegepasientene,  hjemmetjeneste, av rus og psykiatri, av KAD seng (kommunal akutt døgnplass) og sykehjem. Dette i samarbeid med turnuslegen og to andre kommuneleger. Jobben er veldig allsidig, og da kommunen kun har 1250 innbyggere betyr det at det er god tid til hver enkelt pasient samt god tid satt av til veiledning og oppfølgning. I stillingen inngår deltakelse i kommunens 4-delte legevakt. Fremtidig organisering av legevakten er under utredning. Vi har godt samarbeid med andre etater og fastsatte samarbeidsmøter med både ambulansetjeneste, psykiatri, fysioterapi, hjemmetjeneste, sykehjem, flyktningetjeneste og NAV. Vi har et trivelig arbeidsmiljø og vi støtter hverandre og har lav terskel for å be hverandre om hjelp. Vi søker :
  • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnus
  • Lege som ønsker spesialisering i allmenn medisin. Det tilrettelegges for veiledet tjeneste, kursing og 1 års sykehustjeneste
  • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er ønsket.
  • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekk på personlig egnethet, faglig engasjement, evne til selvstendig arbeid og gode samarbeidsevner samt lokal tilhørighet.
  • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig   
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Vega kommune
Kontaktperson
Navn: Sinne Simony Marken
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48097633
E-post: sinne.s.marken@vega.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: ALIS lege
Send søknad på mail
Arbeidssted
Vega legekontor
Torvåsmyra 1
8980 VEGA
Søk på stillingen