Kort om arbeidsgiver
Tyrili har 2 enheter i Lillehammer, Tyrilisenteret og Tyrilihaugen. Tyrilisenteret i Lillehammer har 25 plasser for kvinner og menn og tilbyr tverrfaglig spesialisert døgnbehandling (TSB). Tyrilihaugen har 24 plasser for kvinner og menn, og tilbyr plasser innen både TSB og kommunale plasser gjennom velferdsetaten, Oslo Kommune. I tillegg har vi ambulant behandling før og etter døgninnleggelse.
 
Vi søker:
Tyrilisenteret i Lillehammer søker psykiater i 40 % stilling.
 
Kvalifikasjoner:
 • Spesialistgodkjenning
 • Klinisk erfaring fra voksenpsykiatri og/eller rusavhengighetsbehandling.
 
Personlige egenskaper:  
 • Faglig trygghet og evne til å ha et godt, tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.
 • Engasjement og endringsoptimisme
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig trygghet og god relasjonsbygger
 • Være nysgjerrig, tydelig og god til å sette grenser
 • Kunne stå for å formidle Tyrili sitt menneskesyn, verdigrunnlag og ideologi.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Psykisk helse utredninger og konklusjoner
 • Diagnoser i samarbeid med tverrfaglig team
 • Forordning og rekvirering av psykopharmaka
 • Vurdere sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
 • Kliniske risikovurderinger
 
Du vil samarbeide tett med de tverrfaglige behandlingsteamene som jobber sammen med pasientene om problemer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.
 
Vi tilbyr:
 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Mulighet til å påvirke den faglige retningen i arbeidet med rusavhengige
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder som ferieboliger og permisjonsordninger
 
Arbeidssted:
Arbeidssted er Tyrilisenteret Lillehammer, men stillingen omfatter også behandling av pasienter fra Tyrilihaugen og ambulant team. 

Tiltredelse: Snarlig
Lønn: etter avtale
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Regionleder Anita Holmestad, tlf 48991779.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Tyrilistiftelsen
Tyrilisenteret i Lillehammer
Kontaktpersoner
Navn: Anita Holmestad
Tittel: Regionsleder
Telefon: 489 91 779
E-post: anho@tyrili.no
Navn: Åse Stenhaug Ulset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 986 35 418
E-post: assu@tyrili.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Søknad psykiater
Send søknad på mail
Arbeidssted
Lillehammer
Løkkegata 11
2615 LILLEHAMMER