Kort om arbeidsgiver
Det er ledig vikariat for legehjemmel ved 2- legepraksis med 1000 pasienter, Kvelde legekontor. Vikariatet er foreløpig 3 måneder, med mulighet for forlengelse. Ansettelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Stillingen innehar alle oppgaver som forplikter en fastlege. Behandling og oppfølging av pasienter i henhold til lister, lov- og avtaleverk.
Internt samarbeid inkludert delaktighet i kontorets drift.   

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Krav om gyldige legeautorisasjoner
Gjennomført norsk turnustjeneste
Søkere må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, og ha gode kommnunikasjonsevner
Søkere må fremlegge politiattest før ansettelse
Førerkort klasse B

Utdanningsretning
Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå
Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper vektlegges.
Søker må ha gode samarbeidsevner overfor annet personell ved kontoret, og evne å ta del i driften.

Vi tilbyr
Kvelde legekontor driftes som et DA. Hjemmelsinnehaver som nå pensjonerer seg, eier bygget slik at det foreløpig vil leies ut. Om det senere foreligger ønske om kjøp av bygget av de 2 kollegene som fortsetter driften,vil det være mulig.
Kontoret har siden -87 benyttet Infodoc dataprogram.Opp mot dette er det knyttet EKG, spirometri, 24 t EKG og annet relevant laboratorieutstyr.
Vi er på Facebook!

Kommunen tilbyr tilretteleggingstilskudd i form av praksiskompensasjon ifm. avvikling av obligatorisk kursvirksomhet mot spesialisering i allmennmedisin, med definerte rammer. Faste kommunalt ansatte leger vil i løpet av 2019 muliggjøre stor grad av valgfrihet for kommunale arbeidsoppgaver, inklusive legevakt.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 976 64 403
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Navn: Ragnhild Eikaas Bøhm
Tittel: Fastlege
Telefon: 33 11 34 70
Arbeidssted
Kvelde legekontor
Kveldeveien 246
3282 KVELDE