Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Hadsel kommune har ledig to fastlegehjemmeler, vikariat, for selvstendig næringsdrivende lege.
 
Melbu Legekontor:
Ledig fra og med 16. juli 2020 til og med 21. april 2021.
 
Stokmarknes Legekontor:
Ledig fra og med 01. september 2020 til og med 15. septemberl 2021.
 
 
På grunn av Corona-situasjonen, er samtlige fastleger i kommunen på fastlønn, men så snart dette er nedskalert vil
kommunens fastleger gå tilbake til opprinnelig ordning.
 
Om stillingene
Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor
som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg
som selvstendig næringsdrivende lege. Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med 0-løsning, kommunen beholder
basistilskudd og du betaler ikke leie for kontor og/eller personell.
Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt
legevaktsamarbeid. Det må påregnes inntil 20% kommunal stilling i tillegg til fastlegehjemmelen.
 
Krav til kompetanse
- Norsk autorisasjon (HPR-nr oppgis i søknaden)
- Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende)
- Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Før tilsetting må politiattest fremlegges
- Gode datakunnskaper
 
Ønskede kvalifikasjoner
- Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis
- Interesse for kommunehelsetjeneste
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
- Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området
- Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
- Løsningsorientert
 
Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de
nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før
evt. ansettelse.
 
Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og
praksis.
 
Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad,
men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3
 
Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør
Offentlighetslovens § 25.
 
Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved
intervju/frammøte.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hadsel kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Arne Jenssen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 30 369/76 16 42 30
E-post: hans.arne.jenssen@hadsel.kommune.no
Navn: Ingebjørn Bleidvin
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: bleidvin@online.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Stokmarknes / Melbu
Rådhusgata 2
8455 STOKMARKNES