Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å være leder for LIS-seksjonen vår og bli en del av et aktivt fagmiljø med
ambisjoner om fremragende LIS-utdanning? 


Avdeling for hjertesykdommer ved Ahus har i forbindelse med omorganisering en ledig stilling som seksjonsleder for LIS-gruppen (LIS 1-2-3).  Er du en dynamisk person med et bevisst forhold til ledelse? Tenker du, som oss, at en tydelig retning og god kommunikasjon er vesentlig for å lykkes, og for å rekruttere og beholde våre dyktige fagspesialister? Vi ser etter deg som vil være en pådriver i oppfyllelsen av Ahus sin faglige standard.

 Avdeling for hjertesykdommer har høy aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger.
Avdelingen består av 7 seksjoner med Hjerteovervåkning (11 senger),
to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger) og stor poliklinikk med
dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og
hjerteskole. I tillegg PM/ICD -virksomhet, ekkokardiografi og høyresidig
hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi. Avdelingen
betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.  Det er
kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og
Intensiv  og dette legger til rette for et godt samarbeid.

Det er for
tiden 24 overleger (hvorav 4 invasive kardiologer) og 30 LIS tilknyttet
avdelingen. Overlegene går 9-delt vakt (to vakthavende parallelt frem til kl
21, deretter en beredskapsvakt). Forskning er et satsningsområde, og vi
har to professorer ansatt i avdelingen. Vi har store ambisjoner om en
strukturert og god LIS-utdanning.

 Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk. Tiltredelse (ønskes) 1.9.20. 

Arbeidsoppgaver

 -   Merkantil støtte er etablert for administrasjon av LIS-gruppen i Medisinsk divisjon

 • Personal- og lederansvar, herunder bemanning- og arbeidstidsplanlegging
 • Ansvar for å utarbeide arbeidsplaner for LIS 1-3 i henhold til avdelingens oppgaver og vaktorganisering i Medisinsk divisjon  
 • Fagansvar for kompetanseutvikling og forsvarlig bemanning
 • Økonomiansvar i egen seksjon og deltagelse i avdelingens budsjettprosess 
 • Bidra til at sykehuset oppnår målene for behandling, pasientsikkerhet og økonomi 
 • Ansvar for å sikre utdanning etter gjeldende krav og læringsmål for spesialistutdanningen
 • Inngår i avdelingens ledergruppe
 • I samråd med avdelingsleder vurdere omfang av klinisk virksomhet/vakttjeneste

Kvalifikasjoner

 • Relevant medisinskfaglig/ helsefaglig utdanning på bachelor/masternivå, ønskelig med spesialist i hjertesykdommer
 • Kompetanse og erfaring innen diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med diagnoser relatert til fagområdet som skal ledes 
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Forståelses for og oversikt over forskning og utvikling innen fagområdet 
 • Ledererfaring og forståelse for lederrollen er en fordel 
 • Erfaring og interesse for LIS-utdanning vektlegges i stor grad   
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Engasjement og ønske om å bidra i et fellesskap til det beste for avdelingen og Medisinsk divisjon 

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 •  En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 •  Rom for faglig og personlig utvikling
 •  Sykehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 •  Lønn etter avtale
 •  Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 •  Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 •  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 •  Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 •  Kort reisevei fra Oslo 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91728397
E-post: irene.grundvold@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertesykdommer, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen