Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Virksomhet Helse som er underlagt Kommuneområde helse og velferd består av tre team. Team kommunale legetjenester har ansvaret for ledelse og fagutvikling av legene i helsehus, sykehjem, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Det er i dette teamet vår nye kollega vil være ansatt. De øvrige teamene er Team legevakt og Team Samfunnshelse. I tillegg har virksomheten 5 kommuneoverleger.
 
Vårt helsehus stod klart i 2016 og har siden åpningen tatt imot pasienter fra Sykehuset Østfold Kalnes, samt pasienter til vår KAD-avdeling, fire korttidsenheter inkludert en palliativ enhet og rullerings- og rehabiliteringspasienter. Pasienter som kommer til helsehuset nå har tyngre sykdomsbyrde og kortere liggetid enn tidligere. På helsehuset er det 5 avdelinger hvor hver avdeling er tilknyttet en lege. Det er 6.4 legehjemler som bemanner helsehuset. Helsehuset har en egen KAD-avdeling med 8 sengeplasser hvor det er en jevn turnover. I tilknytning til KAD er det også jevnlige fagutvalgsmøter lokalt, hvor legevakten deltar, og egne KAD-møter mellom sykehuset og Østfold-kommunene.
Vi har et godt samarbeid med sykehuset om disse pasientene. 
 
Kommunen har i tillegg 6 sykehjem med totalt 455 institusjonsplasser med leger tilknyttet alle sykehjemmene. De 6 sykehjemmene våre har avdelinger med langtidspasienter, korttidspasienter, skjermede pasienter og adferds pasienter. Det er stor variasjon i pasientene, sykdomsbyrde og oppfølging. Dette er også et resultat av samhandlingsreformen og kommunen har etablert et godt tilbud til sykehjemspasienter med blant annet fast ansatte sykehjemsleger.
Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal. Helsehuset er søkt godkjent som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin (LIS3).
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Vi søker en erfaren lege i 100 % fast stilling som vi ha fagansvar for legetjenestene i sykehjem og helsehuset. Legen vil ha helsehuset som hovedarbeidssted. Arbeidet er lagt til dagtid med vakt hver 6. helg, p.t 5 timer lørdag og 5 timer søndag.
Hoveddelen av stillingen innbefatter pasientrettet arbeid med oppfølging, behandling av pasienter ved helsehuset samt, samarbeid med pårørende og øvrig helsepersonell. I tillegg vil legen ha ansvar for fagutviklingen for legetjenestene i sykehjem og helsehus og medisinskfaglig veiledningsansvar overfor kollegaene der. Bidra til internundervisning, deltagelse i KAD fagutvalgsmøter internt og eksternt, og være bindeleddet mellom teamleder og legetjenesten på helsehus og sykehjem er tillagt stillingen. Man vil også være stedfortreder for teamleder.
 
Krav til utdanning
Det er ønskelig med spesialitet i allmennmedisin eller tilsvarende. Stillingen krever norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1 tjeneste. Det stilles krav til ny politiattest.
 
Personlig egenskaper
Vi ser etter en kollega som ønsker å jobbe som kliniker og samtidig være en viktig bidragsyter til utvikling av legetjenesten. Er du opptatt av tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig forbedring? Har du en genuin interesse for å arbeide med mennesker og skape tillitsfulle, gode relasjoner? I tillegg ser vi etter en fleksibel og løsningsorientert kollega som ser kommunehelsetjenesten i et helhetlig perspektiv. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er viktig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr
Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. Tillegg for PHD.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø og lederstøtte.
Kompetanseheving/kurs.
Overlegepermisjon 4 måneder hvert 5. år
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Teamleder/kommuneoverlege
Telefon: 476 98 972
E-post: kamaldeep.chudasama@sarpsborg.com
Navn: Hilde Skyvulstad
Tittel: Virksomhetsleder/kommuneoverlege
Telefon: 977 32 314
E-post: hilde.skyvulstad@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Sarpsborg Helsehus
Roald Amundsensgate 17
1723 SARPSBORG