Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker deg velkommen til seksjon for avrusning som er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdeling for rus og avhengighetsbehandling består av 5 poliklinikker, en avrusning- og en utredningsseksjon. Våre poliklinikker er lokalisert i Moss, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Halden, mens døgnpostene er samlet i Sykehuset Østfold Moss. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon innen rus og avhengighetsmedisin.

Seksjon for avrusning har 20 senger, 37 årsverk herunder to overlege stillinger og to LIS stillinger. Seksjonens oppdrag er å ivareta avrusning som krever tett medisinsk oppfølging samt kartlegging. Seksjonen skal også ivareta pasienter innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10.2-10.4 1-2.ledd. 

Kjøretid mellom Oslo og Sykehuset Østfold Moss tar ca 30 min. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Medisinskfaglig rådgiver i seksjonen 
 • Deltakelse i fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Deltakelse i bakvaktsordning med hjemmevaktsfunksjon uten utrykning
 • Varierte oppgaver med et bredt fagbilde og mulighet for fordypning innen eget fagområde. TSB er et fagområde i stor utvikling og Sykehuset Østfold ønsker å bidra aktivt i utviklingen av fremtidens helsetjeneste innen rus- og avhengighetsmedisin

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist innen  rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Erfaring som overlege
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og helhetstenkende
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Du er faglig dyktig og har engasjement for videreutvikling av fagområdet
 • Du er god til å veilede og lære opp mindre erfarne kollegaer 
 • Du evner å verdsette kollegaers kompetanse og erfaring, og kan engasjere deg i gode faglige refleksjoner. Du er opptatt av god og tillitsskapende pasientkommunikasjon
 • Du er ryddig og strukturert 
 • Vi tilbyr

  • Du vil komme til et godt fagmiljø og arbeidsmiljø
  • Et kollegafellessap som består av flere leger, sykepleiere, vernepleier og sosionomer med og uten videreutdanning samt miljøpersonell
  • Et forskningsmiljø innen Sykehuset Østfold, og muligheter for å avsette arbeidstid til forskning
  • Studiepermisjon ut fra gjeldende overenskomster
  • Gode velferdsordninger
  • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Østfold HF
  Kontaktperson
  Navn: Pia Klevaas
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 900 34 538
  Arbeidssted
  Seksjon for avrusning
  Peer Gynts vei 84 B, inngang F
  1535 Moss