Kort om arbeidsgiver
Om tjenestestedet
Legestasjonen er organisert under helse- og omsorgstjenesten og består av i alt syv leger fordelt på fem hjemler, hvorav fire er spesialister i allmennmedisin. Det er knyttet hjelpepersonell (sekretær/lab) til legetjenesten.

En av våre fastleger skal ha utdanningspermisjon og Porsanger kommune har følgende ledige vikariat ved legestasjonen:

100% stilling som fastlege - vikariat til 31.01.21.

Tiltredelse:  snarest

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig leder og personalansvar / organisering /adm.ledelse ligger under leder for Forebyggende tjenester. Fastlegene arbeider selvstendig fortrinnsvis på sine lister, men det må også påregnes noe oppfølging av kollegers lister i perioder med fravær. Fastlegene ivaretar også legevakten etter en gitt vaktplan. For tiden er den organisert med ca firedelt vaktbelastning. På dagtid er legevakt støttet av sykepleier/-e fra laboratoriet og på kveld/natt/helg av sykepleier fra sykeavdeling.


Arbeidsoppgaver
 • Pasientliste med tak på 900
 • Stillingen inngår i firedelt vaktplan
 • Kommunale tilsynsoppgaver tilsvarende 20% av stilingen

Kvalifikasjonskrav
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
Politiattest må leveres før tiltredelse.


Ønskede kvalifikasjoner
 • Selvstendig
 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert
 • Faglig integritet og etisk bevissthet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til samisk og kvensk språk og kultur er ønskelig

Vi kan tilby
 • Meget konkurransedyktig inntekt bestående av fastlønn og bonusordning (60% av inntjening på takster med unntak av 10 ad og med. og mat.takster).
 • Alle utgifteri praksis dekkes av kommunen
 • Mulighet for hybel i nær tilknytning til legestasjonen
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faste morgenmøter hver dag
 • Smågruppemøte ukentlig
 • Tverrfaglige samarbeidsmøter
 • En utfordrende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling

Nærmere opplysninger
Adm.leder forebyggende helsetjenester Solveig Skarhol tlf 922 73 314

Søknad på stilling
Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen".

Søknadsfrist:  24.juni 2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Porsanger kommune
Kontaktperson
Navn: Solveig Skarhol
Tittel: Adm. leder forebyggende helsetjenester
Telefon: 922 73 314
Arbeidssted
Legestasjonen
9700 LAKSELV