Kort om arbeidsgiver

Hjerteseksjonen i Arendal består av sengepost, hjerteovervåkning, observasjonspost, poliklinikk og kat.lab/PCI. Hjerteseksjonen har regionalt ansvar for invasiv behandling av akutt og kronisk konorarsykdom for Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark (ca. 450.000 innbyggere).

Hjerteseksjonen har stor forskningsaktivitet bl.a. i samarbeid med OUS. To av overlegene har doktorgrad, tre stipendiater og en post-doc er tilknyttet seksjonen. Forskningserfaring og -interesse er derfor ønskelig.

Til kardiologisk seksjon i Arendal har vi en 100% fast stilling som overlege i kardiologi. Søker må være spesialist i hjertesykdommer, eller være i ferd med å avslutte slik spesialistutdannelse. P.t. 6-delt kardiologisk vakt og p.t. 3-delt invasiv vakt.

Tiltredelse etter avtale.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Vurdering og behandling av pasienter inneliggende på sengepost, tilsyn og poliklinisk virksomhet.
  • Man vil også inngå i kardiologisk vaktordning.  P.t. 6-delt kardiologisk vakt og p.t. 3-delt invasiv vakt.

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i hjertesykdommer.
  • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

  • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel
  • Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper.
  • Tydelighet og forutsigbarhet.
  • Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon.
  • Evne til gjennomføring når avgjørelser er tatt.
  • Helhetlig økonomisk forståelse.
  • Personlige egenskaper blir vektlagt.

Vi tilbyr

  • En spennende jobb i et særdeles godt kollegialt miljø med stort fokus på fag og forskning.
  • Interessante oppgaver med mulighet til å påvirke utviklingen i eget fagfelt.
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
  • Pensjonsordning i KLP.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole I. Høie
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 971 73 750
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kardiologisk seksjon, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal