Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig vikarstilling som lege i spesialisering ved øyeavdelingen.

Vi er en del av Kirurgisk klinikken og har felles sengepost med ortopedisk avdeling. Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har over 700 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. Vi har i dag 4 Leger i spesialisering i vår avdeling. Som LIS får du 4 timer fordypning hver uke, som vi organiserer som en hel dag hver annen uke. Du får delta på obligatoriske kurs i regi av Legeforeningen (dette avgjøres delvis på ansiennitet).  Du får egen veileder blant en av våre 5 overleger. Jobben/ utdanningen vil i hovedsak skje ved vår poliklinikk hvor vi har 4 legekontorer og 2 operasjonsstuer.  LIS legene går 4-delt hjemmevakt og da med helgevakter hver 4.helg. Fri fredager etter helgevakt.

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Øyesykdommer. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet.

Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.  

Arbeidsoppgaver
 • Poliklinisk arbeide
 • Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper 
 • Leger med øye-erfaring vil bli foretrukket.
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som: 
- er blid og utadvendt
- har gode samarbeidsegenskaper
- har evne til selvstendig arbeide
- har evner til kommunikasjon med pasienter og kollegaer  

Vi tilbyr
 • Et meget godt miljø med en relativt ung legestab og med dyktige og trivelige sykepleiere. Leger og sykepleiere jobber tett sammen og alle legekontorene og operasjonsstuer ligger nær hverandre. 
 •  Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø
 • Moderne utstyr og lokasjoner 
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk legestab Øye
Kontaktperson
Navn: Erlend H. Hallstensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 911 33 872
Søknad
Søknad merkes: 4243582965
Arbeidssted
Parkveien 95
8007 BODØ
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image