Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale-, regionale- og landsfunksjoner. Avdeling for Barn
og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) har et tverrfaglig team med
barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger,
spesialsykepleiere og musikkterapeuter.

Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt
34 fagstillinger og 4 merkantile. Avdelingen arbeider med utredning og
behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til
18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger
og poliklinikker, samt konsultasjons-liason virksomhet. Avdelingen har også
nasjonalt utrednings- og behandlingsansvar for pasienter under 18 år som
henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS). Vi
har i tillegg undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå ledig et 100 % vikariat som lege i 1 år. Stillingen er ledig fra 01.10.2020
og er knyttet opp mot Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme, barn
og unge (NBTS barn og unge), som fra 15.05.17 er organisert under S-BUP på
Barne- og ungdomsklinikken, OUS Rikshospitalet.   

Det er ønskelig med barne- og ungdomspsykiatrisk erfaring eller psykiatrisk
erfaring med unge voksne som inkluderer erfaring med diagnostikk og
differensialdiagnostikk ift. utviklingsforstyrrelser, alvorlige barne- og
ungdomspsykiatriske tilstander, personlighetsproblematikk og
familieproblematikk. Stillingen omfatter utredning, behandling og oppfølging av
barn og unge henvist NBTS, samt deres foreldre og nettverk. Det er derfor
ønskelig med interesse for å arbeide med denne gruppen.

Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk utredning, diagnostikk og differensialdiagnostikk av barn/unge opp til 18 år henvist til NBTS. 

 • Tverrfaglig arbeid i team.

 • Forskning, fagutvikling og undervisning internt/eksternt i OUS.

 • Utadrettet virksomhet og fagformidling; henvisende instans, lokalt hjelpeapparat, nettverk, pasientorganisasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være overlege i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri. Erfaren LIS som har kommet langt i spesialisering kan også søke.  
 • Dersom LIS: Søkere som har gjennomført LIS1, må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden  
 • Evne til teamarbeid og samarbeid.

 • Behersker skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig.

 • Bred klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri eller fra unge voksne inkl. differensialdiagnostisk utredning.  
 • Ønskelig med undervisningskompetanse og forskningserfaring.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, formidlingsevne og evne/erfaring med tverrfaglig tenkning/arbeid.

Vi tilbyr

 • Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.

 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritid/ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Trond H. Diseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 23074940
Navn: Anne Wæhre
Tittel: Overlege/leder NBTS
Telefon: 23074940
E-post: uxwhra@ous-hf.no
Arbeidssted
AVDELING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE PÅ SYKEHUS, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo