Kort om arbeidsgiver
2 x 100 % faste stillinger

Døgnseksjonen har 2 poster med tilsammen 20 senger.
Ved post 1 er det nå ledig to overlegestillinger. Posten er en 7 døgnspost som tar i mot pasienter med alle typer lidelser. Gjennomsnittlig liggetid er ca 15 dager. I tråd med overordnede politiske føringer arbeider vi også mye ambulant.

Seksjonen har 3 overlegestillinger, 2 psykologspesialister og 1 LIS, samt fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, musikkterapeut og ca 26 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
  

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering og prioritering av søknader
 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Deltakelse i fagteam
 • Veiledning av LIS
 • Ambulant virksomhet i samarbeid med kommunepsykiatrien og fastlegene
 • Delta i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist (psykiatri) kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bred diagnostisk og teraputisk erfaring - "allrounder"

Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • God på samarbeid
 • Inspirere kollegaer
 • Like høyt arbeidstempo
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling, evt deltakelse i forskningsprosjekter
 • Kollegafellesskap i DPS sin samlede legegruppe
 • Utvidet arbeidstid, om ønskelig
 • Samlokalisering med poliklinikk og ambulant team
 • Sentral beliggenhet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Mulighet for videreutdanning  
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Ingmar Clausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 034
Arbeidssted
DPS nordre Østfold - Døgnbaserte tjenester post 1 Moss
Peer Gynts vei 72
1535 Moss