Kort om arbeidsgiver
Bydel Vestre Aker har 29 fastlegehjemler og to LIS1 fordelt på 9 legesentre. Det er ledig fastlegehjemmel ved Husebyskogen Medisinske Senter fra 1.11.2020 (mulighet for tidligere overtakelse) da en av våre fastleger slutter. Listestørrelsen er 1200 pasienter. Husebyskogen Medisinske Senter er et veldrevet og moderne fastlegesenter lokalisert i samme bygg som bydelsadministrasjonen, helsestasjon og NAV i Sørkedalsveien 150. Det er fem leger, en LIS1, to sykepleiere og to helsesekretærer tilknyttet senteret. Legesenteret er tilknyttet Norsk Helsenett, benytter SystemX journalsystem, Melin betalingsterminal og er godt utstyrt.

Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfellesskap og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften.
Kun elektroniske søknader med CV vil bli vurdert. Vennligst oppgi HPR-nr.  
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart. 


Arbeidsoppgaver
 • Åpen uselektert allmennpraksis
 • Allmennmedisinske offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke må påregnes
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt
 • Ny fastlege forutsettes å inngå i kollegial samarbeidsavtale med legesenteret, og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende regelverk

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege i Helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller godt i gang med utdanningsløpet til spesialiteten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege

Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og evner til samarbeid
 • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Godt og tett samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Åse Ruth Eggemoen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21 80 21 80 / 902 67 426
E-post: ase.eggemoen@bva.oslo.kommune.no
Navn: Philipp Moon
Tittel: Fastlege
Telefon: 932 89 851
Arbeidssted
Husebyskogen Medisinske Senter
Sørkedalsveien 150
0378 OSLO
Søk på stillingen