Kort om arbeidsgiver
BUP Follo er en seksjon under avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus HF. Avdelingen har 8 underliggende seksjoner, herav 6 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker: BUP Follo, BUP Furuset, BUP Grorud, BUP Nedre Romerike, BUP Øvre Romerike og BUP Kongsvinger; og i tillegg Ungdomspsykiatrisk klinikk, som gir døgn- og ambulant akutt-, korttid og noe langtidstilbud, og Bråten behandlingssenter, som gir dag-, døgn og ambulant langtidstilbud.
 
BUP Follo har lokaler sentralt i Ski sentrum. Vi er en poliklinikk med 54 ansatte. BUP Follo består av 3 generalist-team som er fordelt på kommunene i Follo-området, i tillegg til et kommuneovergripende sped-og småbarnsteam.  Det er nå ledig overlegestilling i ett av generalist-teamene, team 3, som jobber med barn og unge fra 6 til 18 år og deres familier i Nesodden og Ås kommune. Seksjonen har tre kompetanseteam, innenfor nevroutviklingsforstyrrelser, traume og psykose, og spiseforstyrrelse. Dette gir mulighet til faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten.
 
Team 3 består av ca 13 ansatte med tverrfaglig utdanning. Det er en overlege knyttet til teamet, samt en LIS. Teamet har god spesialistdekning. Det er opparbeidet gode rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring av arbeidet både i forhold til utredning og behandling.
 
Det er totalt 6 overleger og 3 LIS ved seksjonen. Legene på BUP Follo har som regel en legekollega lett tilgjengelig. På seksjonen er det praksis med å ha åpne dører og kunne drøfte fortløpende med hverandre. Det er også ukentlige legemøter der faglige spørsmål og utfordringer drøftes. Som overlege vil det være mulighet for å delta på Regionale samlinger 4 ganger i året, samt overlegesamling (i samarbeid med OUS) årlig, i tillegg til andre relevant kurs.
 
Vi ønsker en kollega med engasjement for de varierte problemstillingene man møter i en BUP, og som har med seg en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra et bio-psyko-sosialt perspektiv. Samtidig ønsker vi at våre spesialister har spesialisert kompetanse eller interesse for å fordype seg, og kan inngå i og styrke kompetanseteamene. Vi søker en person med interesse for og evne til deltagelse i enhetens faglige utvikling, og med engasjement for arbeidsmiljøet.

Arbeidsoppgaver

Pasientansvar for utredning og behandling

Oppfølging og ansvar for medikamentell behandling

Deltagelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat

Veiledning av lege i spesialisering

Spesialisttilsyn i andres saker -  kvalitetssikring av kliniske beslutninger og pasientforløp

Seksjonen tilbyr øyeblikkelig hjelp til kommunene våre, med rullerende vakter i arbeidstiden 08.00-15.30 Deltagelse i seksjonens internundervisning og evt annen undervisning

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon

Spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Lege i spesialisering med kort tid igjen til å bli spesialist kan også søke

Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk, spesielt innen nevroutviklingsforstyrrelser.

Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag

Fleksibel og med gode samarbeidsevner

Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel hverdag

Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Det legges vekt på personlig egnethet, evne til samarbeide med andre og til selvstendighet.
Engasjement for videreutvikling av tilbudet. 

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Vi tilbyr

  Lønn etter avtale.
  Det vil bli innhentet politiattest for den som tilbys stillingen.
  Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø.
  Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. 
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Akershus universitetssykehus
  Kontaktpersoner
  Navn: Gunhild Svartdal
  Tittel: Enhetsleder/Psykologspesialist
  Telefon: 64852050
  Navn: Kirsti Jackson
  Tittel: Overlege/enhetsleder
  Telefon: 64852050
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Team 3, Akershus universitetssykehus HF
  Åsenveien 3
  1400 Ski