Kort om arbeidsgiver

Avdeling for medisinsk mikrobiologi utfører ca. 420.000 analyser årlig og tilbyr det meste innen mikrobiologiske analyser og tjenester. Mikrobiologisk avdeling har totalt ca 40 stillinger, hvorav 3 overlegestillinger og 1 stilling for lege i spesialisering. Divisjon medisinsk service er ansvarlig for laboratoriefagene i Sykehuset Innlandet HF og medisinsk mikrobiologi er samlet ved sykehuset på Lillehammer. Avdelingen tar i mot prøver fra alle enheter i Sykehuset Innlandet og andre helseinstitusjoner, fastleger etc. fra kommunene i Innlandet.

Avdelingssjefen har det overordnede ansvaret for avdelingens utvikling og drift, rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling som leder i et laboratorie- og sykehusmiljø i kontinuerlig endring.

Avdelingen søker en tydelig og handlekraftig leder som bidrar til å utvikle avdelingen med pasientene i fokus, og i tråd med de rammene divisjonen har til rådighet. Avdelingssjefen skal bidra til å videreutvikle medisinsk mikrobiologi inn i framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet, ett av landets største utviklingsprosjekter.

Personlige lederegenskaper og evne til å lede en høyt spesialisert avdeling vil vektlegges. 

Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering.
 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet og helhetlig faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for avdelingen. 
 • Lede og støtte ledere på underordnet nivå og inkludere dem i relevante beslutningsprosesser.
 • Gjennom en involverende lederstil skape retning og motivasjon, og styre ressursene slik at målene nås. 
 • Aktiv bidragsyter inn i divisjonens ledergruppe i arbeidet med strategisk utvikling slik at divisjonen og Sykehuset Innlandet oppnår sine overordnede målsetninger. 
 • Avdelingssjef er ansvarlig for å videreutvikle og drifte avdelingen innenfor områdene personalledelse, kvalitet, fagutvikling og økonomi.
 • Dersom søker er spesialist i medisinsk mikrobiologi innbefatter stillingen også funksjon som avdelingsoverlege. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå.
 • Ledererfaring med konkrete og dokumenterte resultater vektlegges.
 • God kjennskap til spesialisthelsetjenesten/norsk helsevesen og laboratoriedrift, erfaring innen mikrobiologi vektlegges.
 • Ønskelig med lederutdanning/relevant tilleggsutdanning innen ledelse.
 • Evne og vilje til å jobbe med endring og utvikling av en kompleks organisasjon som står i krevende omstillingsprosesser og se muligheter innenfor gjeldende rammer.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Engasjert, tillitsvekkende og samlende leder, med evne til å bygge gode relasjoner og skape gode samarbeidsforhold.
 • Ansvarlig, helhetstenkende og handlekraftig.
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert, fokus på det som er positivt og finne løsninger.
 • Analytisk og nytenkende.
 • Motivasjon for å være leder. Klar rolleforståelse og mål for lederrollen.
 • Personlig egnethet vil være av avgjørende betydning i utvelgelsen. 

Vi tilbyr

 • Spennende lederutfordringer innen et fag i sterk utvikling. 
 • Mulighet til å være med på realisering av målbildet for Sykehuset Innlandet. 
 • Velutviklet fagmiljø og godt arbeidsmiljø med mange dyktige medarbeidere.
 • Konkuransedykte betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Randi Lilleengen Beitdokken
Tittel: Divisjonsdirektør
Telefon: +4795220103
Navn: Kirsten Næsset
Tittel: HR-sjef
Telefon: +4795006587
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer, divisjon medisinsk service
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer