Kort om arbeidsgiver
Vid institutionen för biomedicin studerar vi kroppens celler och vävnader - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med varandra och den omgivande miljön. Med hjälp av denna kunskap försöker vi klarlägga de molekylära orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dessa. 

Ämne
Anatomi

Ämnesbeskrivning
Anatomi avser studiet av människokroppens makromorfologi och är ett grundläggande ämne av fundamental betydelse för medicin, hälso- och vårdvetenskap. Inom läkarprogrammet har ämnet större bredd och djup än inom andra program. Utöver allmän anatomi finns ett antal tillämpningar, bland annat inriktade på kirurgi, ortopedi och radiologi.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete i anatomi inom läkarprogrammet och kan innebära kursledarskap i ämnet. Undervisningen sker bland annat inom dissektionsanatomi, radiologisk anatomi och funktionell anatomi. Anställningen kan också innebära uppdraget att på deltid vara föreståndare för Kirurgiskt Anatomiskt Träningscentrum (KAT), en verksamhet som drivs av universitetet i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i syfte att utveckla och genomföra träningskurser för läkare med s.k. wetlab-metodik. Uppgifter inom ledningsuppdrag i övrigt, samverkan, och administration kan också förekomma. Forskning och forskarutbildning inom något av institutionens forskningsfält, såsom medicinsk kemi, cellbiologi, genetik, immunologi, patologi eller inom medicinsk pedagogik ingår i uppdraget.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen och har visat pedagogisk skicklighet. För behörighet krävs även grundutbildning inom läkarprogram, doktorsexamen inom medicinskt ämne och visad pedagogisk skicklighet inom anatomiundervisning. 

Bedömningsgrund
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bland bedömningsgrunderna viktas pedagogisk skicklighet tyngre än vetenskaplig skicklighet. För pedagogisk skicklighet är erfarenhet inom anatomisk dissektionsundervisning och kursledarskap inom anatomi särskilt meriterande, liksom erfarenhet av träningskurser för kirurger med wetlabmetodik. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att självständigt planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering är också meriterande. Även administrativ skicklighet är meriterande, särskilt i form av erfarenhet av ledningsuppdrag. Dokumenterad förmåga till samarbete och samverkan med andra discipliner och med organisationer utanför universitetet, t.ex. inom sjukvården är värdefull.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen
Professor Bengt Hallberg, Avdelningschef vid Avd. för medicinsk kemi och cellbiologi
Tel: 0705-665742, bengt.hallberg@gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/722 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-09-14
 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Institutionen för biomedicin
Kontaktperson
Navn: Professor Bengt Hallberg
Tittel: Avdelningschef vid Avd. för medicinsk kemi och cellbiologi
Telefon: +46 705-665742
E-post: bengt.hallberg@gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Medicinaregatan 9 A-B
413 90 GÖTEBORG
sweden