Kort om arbeidsgiver
Ved Vikersund Legekontor er det ledig nyopprettet fastlegehjemmel med 600 pasienter. Det søkes om fastlegevikar og det vil være mulighet for overtagelse av fastlegehjemmelen. Oppstart i fastlegepraksis i perioden 15.06.20 - 07.09.20.

Om Vikersund Legekontor
Vikersund Legekontor er et veldrevet legekontor med en etablert fastlegehjemmel, innehaver har arbeidet på legekontoret siden 2001. Ved Vikersund legekontor er det opprettet en ny fastlegehjemmel med 600 pasienter, legekontoret har 2 legesekretærer. Legekontoret har vært en solopraksis, som nylig er bygget ut med til sammen 3 legekontorer. I første omgang planlegges en 2-legepraksis. Det er et veldrevet legekontor med høy trivsel og godt arbeidsmiljø. Legekontoret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi og gynekologi.
Journalsystem: Infodoc.

Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt.
Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke

Krav og ønsker til deg
Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin.
Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, samt har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges. Kvinnelige leger oppfordres til å søke.

Formelle kvalifikasjoner
- Norsk legeautorisasjon
- Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Annet
Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til
gjeldende regelverk.

Arbeidssted
Vikersund Legekontor
Rådyrveien 2
3370 Vikersund

Stilling: Allmennlege, allmennmedisin
Stillingstype: Fastlegehjemmel
Stillingsbrøk: 100 prosent

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema, vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Fischer
Tittel: Fastlege Vikersund Legekontor
Telefon: 908 91 920
E-post: bjorn.olav.fischer@gmail.com
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 408 08 991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Arbeidssted
Vikersund legekontor
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND