Kort om arbeidsgiver
Ved Geithus helsesenter er det ledig nyopprettet fastlegehjemmel/fastlegevikariat med mulighet for overtakelse av hjemmel. Oppstart i perioden 15.06.20 - 07.09.20. En opprinnelig hjemmel med 1450 pasienter er delt opp i to hjemler etter at hjemmelshaver har gått av med pensjon. Nå er det to fastlegehjemler med 725 pasienter på hver. Den ene hjemmelen er nylig besatt.

Geithus helsesenter vil med dette ha 4 fastlegehjemler. En av legene er erfaren spesialist i allmennmedisin, og det er en nyopprettet kommunal ALIS-stilling besatt med en ung dyktig kvinnelig lege. En nyopprettet hjemmel er nylig besatt. Den ledige fastlegehjemlen har 725 pasienter, listetaket kan økes hvis ønskelig. Legekontoret har moderne laboratorium med spirometri og EKG, utstyr for småkirurgi og gynekolog. Det benyttes journalsystemet CGM, samt betalingsterminal Melin Medical. Legekontoret leier lokaler av kommunen. Det er hyggelige og dyktige helsesekretærer, godt arbeidsmiljø.

Den som søker må ha norsk autorisasjon til å praktisere som lege. Det kreves gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Det må inngås samarbeidsavtale med eksisterende leger ved Geithus helsesenter. Tildelingen av hjemmelen
vil følge reglene i rammeavtalen mellom KS og Dnlf.

Spesielle krav
Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom,
brukere og pasienter - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Annet
Arbeidssted:
Geithus Helsesenter
Geithusveien
3360 Geithus

Stilling: Fastlege, allmennmedisin
Stillingstype: Hjemmelsavtale

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema, vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktperson
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 408 08 991
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Arbeidssted
Geithus helsesenter
Geithusveien 9
3360 GEITHUS