Allmennseksjonen i SiO Helse består av tre fastlegekontorer med til sammen 15 leger, én LIS1 og én helsesykepleier. Fastlegene våre er fast ansatte i SiO, og en full stilling tilsvarer en listelengde på 1350 pasienter.

Vi lyser ut en fastlegestilling i 100 % fra og med 01.08.2020. Oppgaver som faller under seksjonens ansvarsområde vil også kunne tilfalle stillingen. Deltakelse i vaktordning ved Oslo legevakt. Lønn etter avtale.
 
Vi er opptatt av god service til våre pasienter og trygg ivaretakelse. Vi har godt utstyrte sentre og gode digitale løsninger for våre pasienter. Vi jobber tverrfaglig med de andre seksjonene i SiO Helse. Vi har et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 
Kvalifikasjoner til stillingen:
Bestått profesjonsstudium i medisin.
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
Under spesialisering eller godkjent spesialist i allmennmedisin.
Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 
Personlige egenskaper:
Vi søker deg som bidrar til et godt arbeidsmiljø, er faglig engasjert og ambisiøs, opptatt av å yte god service og som trives med høyt tempo. Du må ha god evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap. Det forventes at du har gode IT-kunnskaper. Samarbeidsevne, gode kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet blir vektlagt.

Søknadsfrist: 26.06.20.
Søknad med CV sendes på epost til: anders.sandvei@sio.no
 
For spørsmål: Seksjonsoverlege Anders Sandvei tel. 48 06 83 17.
 
https://www.sio.no/helse
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
SiO Helse
Kontaktperson
Navn: Anders Sandvei
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 48 06 83 17
Hjemmeside
Arbeidssted
Sentrum/Blindern/Nydalen
0313 OSLO